Duurzaam bouwen woordenboek

Adaptief vermogen

De algemene betekenis van adaptief vermogen is aanpassing. Binnen de circulaire economie is één van de uitgangspunten om producten te ontwikkelen om lang mee te gaan. Maar ook dat ze met kleine aanpassingen gebruikt kunnen worden in een nieuwe context. Dit geldt ook voor gebouwen.

Een circulair gebouw is aan te passen aan toekomstige veranderingen binnen de oorspronkelijke functie of als het een nieuwe bestemming krijgt. In hoeverre een gebouw aanpasbaar is aan toekomstige behoeften en nieuwe functies, wordt ook wel adaptief vermogen genoemd.

Als een gebouw wordt (her)ontwikkeld is de functie meestal leidend in het ontwerpproces. Na verloop van tijd kan de vraag naar de functionaliteiten in een gebouw echter veranderen. Door vernieuwingen worden voor dezelfde functie bijvoorbeeld andere functionaliteiten vereist. Of de vraag naar sommige functies neemt helemaal af. Door van tevoren een aantal ingrepen in het ontwerp mee te nemen, kan worden gezorgd dat het gebouw eenvoudig is aan te passen. Zo is het beter voorbereid op aanpassingen in de toekomst. Dit noemen we het adaptief vermogen van het gebouw.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft adaptief vermogen als volgt: “alle eigenschappen die het mogelijk maken dat een bouwwerk op een duurzame en economisch rendabele wijze functionaliteit behoudt tijdens zijn technische levensduur en bij veranderende functie, behoeften en omstandigheden."

Methode Adaptief Vermogen Gebouwen

De Methode Adaptief Vermogen Gebouwen versie 2.0 omschrijft de vernieuwde Nederlandse methode om het adaptief vermogen van gebouwen te bepalen.