Whitepaper Gebouwefficiency door Big Data in samenwerking met DWA

Gebouwen lekken massaal energie. Dat staat gelijk aan de uitspraak: gebouwen lekken massaal euro’s. Een boute stelling, maar het is een feit. Met data is inzichtelijk te maken waar jouw gebouw energie lekt. En dan maakt het niet uit of je als eigenaar, beheerder of gebruiker betrokken bent. Data maken inzichtelijk waar het gebouw energie ‘lekt’, maar ook wat je kunt doen om dat te voorkomen.

Met de snelle ontwikkeling van sensortechnologie, cloudcomputing en slimme, mobiele apparaten is het inmiddels mogelijk om tegen geringe kosten grote hoeveelheden data te verzamelen. Die data bieden inzicht. Er zijn inmiddels verschillende businesscases waaruit blijkt dat er veel bespaard wordt door data te analyseren en de uitkomst daarvan te gebruiken om een gebouw energie-efficiënter in te richten. Energie-efficiënter betekent ook: minder energielasten.

Voorbeeld Zoetermeer

In Zoetermeer staat een goed voorbeeld van zo’n besparingstraject met dank aan data. Een grote nieuwbouwlocatie met huizen en appartementen is vanaf het begin aangesloten op een zogenoemd collectief energiesysteem. Dat systeem voorziet de woningen van verwarming, koeling en warm water. Tegelijkertijd zijn vanaf het eerste moment de verbruiksdata verzameld:

  • rendement van warmtepompen en WKO-installatie;
  • betrouwbaarheid levering;
  • legionellacontrole;
  • aandeel zonne-energie;
  • bodembalans WKO;
  • verhouding tussen ingekocht gas en elektra en verkoop warmte;
  • controlemeters bij bewoners;
  • benchmarks en gemiddelden.

Het collectieve energiesysteem wordt continu in de gaten gehouden. Voordeel voor de opdrachtgever en onderhoudspartij is dat zij eenvoudig relevante afwijkingen constateren en zij snel kunnen ingrijpen. Door de data te analyseren en aan de hand daarvan actie te ondernemen, is de inzet van de warmtepompen sterk verbeterd en is de bodembalans geoptimaliseerd. In drie jaar tijd is 48% bespaard op gas en 29% op elektra.

Voorbeeld Amsterdam

Een ander voorbeeld is een kantoor in Amsterdam met een vloeroppervlak van 75.000 m2. Het gebouw is voorzien van een grootschalig, energiebesparend koelsysteem met koudeopslag en koeltorens voor koeling van computerruimten. Monitoring van de installatie leverde in drie jaar tijd een reductie op van 69% aan gasgebruik en 3% aan elektragebruik.

Data toepassen voor jouw gebouw

De cijfers van die twee gebouwen geven aan dat data toepassen jouw gebouw(en) zuiniger maakt. Maar waar de voorbeelden alleen maar data uit energiesystemen gebruikten, kan jij ook nog andere data gebruiken om de energielekkages in jouw gebouw te stoppen. Hoe je dat kunt doen, ontdek je in de whitepaper Gebouwefficiency door big data.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie