Paris Proof Commitment

Bijna 40 organisaties hebben het Paris Proof Commitment ondertekend. Daarin laten zij zien zelf al verregaande maatregelen te nemen om op energiegebruik te besparen. Daarnaast vragen zij in het Commitment aan de overheid gebouwen voortaan te normeren op werkelijk energiegebruik en niet op energielabel. Zo kunnen de Parijse klimaatdoelstellingen versneld worden behaald voor de gebouwde omgeving. 


Van beleggers tot banken en van adviesbureaus tot producenten, met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment zeggen de organisaties dat ze zelf hun eigen gebouwen en panden binnen hun invloedssfeer versneld gaan verduurzamen plus klanten actief gaan meenemen. Bovendien spreken zij ook de overheid aan. Het Paris Proof Commitment stelt namelijk: meet op werkelijk energiegebruik, want energielabels geven lang niet altijd een goed beeld van hoe energiezuinig een gebouw is.

Eenvoudiger

Meten op werkelijk gebruik is een eenvoudigere aanpak, zeggen de ondertekenaars. Met de label C-plicht, Wet Milieubeheer en de Erkende Maatregelen worden wel stappen gezet, maar deze zijn vooral gericht op de korte termijn. Paris Proof is het doel dat zowel op korte als lange termijn de markt in beweging brengt. En het sluit daarmee goed aan op de in het Klimaatakkoord opgenomen verplichting tot het laten opstellen van routekaarten. Dat is al een eerste stap voor een langetermijnaanpak, sturen op werkelijk gebruik is een logisch vervolg.


Bekijk hieronder het Commitment (pdf) met alle ondertekenaars. 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?