Royal HaskoningDHV gaat monumentaal Mijnbouwgebouw renoveren tot Paris Proof

Royal HaskoningDHV gaat het voormalige faculteitsgebouw van Mijnbouw op de TU Delft renoveren tot Paris Proof. Dat betekent dat het monumentale pand verregaand energiezuinig wordt gemaakt. Dat is in Nederland nog niet eerder gebeurd. Na de renovatie gaan er 800 werknemers werken. 

De duurzaamheidsambities van Royal HaskoningDHV voor dit gebouw zijn groot. Het ingenieursbureau gaat een grote uitdaging aan, nog geen een monumentaal gebouw in Nederland is al Paris Proof. Royal HaskoningDHV is dan ook in gesprek met de Rijkscommissie voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Adviesdienst Omgevingskwaliteit (AOK) van de gemeente (voorheen de welstandscommissie) en andere belanghebbenden aan het onderzoeken wat de speelruimte is van het gebouw.

Zekere ingrepen

Maatregelen die sowieso worden genomen, zogenoemde no-regretmaatregelen, zijn al bekend: alle ramen voorzien van HR++ glas, het dak en de vloeren op de begane grond isoleren en een installatie voor warmte- en koude-opslag in combinatie met warmtepompen aanbrengen. Daarbij probeert het ingenieursbureau het totale oppervlak aan buitenmuren, waardoor warmte verloren gaat, zoveel mogelijk te verkleinen. Overige maatregelen als het gebruik van zonnepanelen, slimme meetinstrumenten en het ontwerpen van een indeling die het minimaliseren van het energieverbruik ondersteunt, worden zorgvuldig en integraal onderzocht.

Reacties hoofdrolspelers

Het gebouw van de voormalige faculteit Mijnbouw in Delft, dat stamt uit 1912, biedt Royal HaskoningDHV de gelegenheid haar ambities verder te verwezenlijken. CEO Erik Oostwegel: “De TU Delft Campus is voor ons een inspirerende omgeving waar we kunnen samenwerken aan innovaties die de wereld een beetje beter maken. Onze eigen experts zullen, ondersteund door de architecten van Braaksma & Roos, een leidende rol hebben in het moderniseren en verduurzamen van het gebouw met behoud van het monumentale karakter. Het wordt een open plek waar collega’s, klanten maar ook studenten en omwonenden elkaar ontmoeten.”

"De gemeente Delft en de TU Delft zijn verheugd over de komst van het gerenommeerde ingenieursbureau. De komst van het bedrijf is voor de stad van grote betekenis in economisch opzicht. Daarnaast wil het bedrijf ook een maatschappelijke rol spelen in de stad en directe omgeving van het pand. Deze rol heeft betrekking op duurzaamheid, groen, onderwijs en arbeid", schrijft de TU Delft in een gezamelijk persbericht.

Bron foto boven: TU Delft.

DGBC-partners

Royal HaskoningDHV | TU Delft

Gerelateerd

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

BREEAM-NL draagt bij aan behalen Sustainable Development Goals

BREEAM-NL draagt bij aan behalen Sustainable Development Goals

'Klimaatadaptatie is kans om de omgeving te verrijken'

'Klimaatadaptatie is kans om de omgeving te verrijken'