Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Renor

Verduurzamer Renor helpt organisaties op weg naar toekomstbestendig vastgoed in plan en uitvoering. Met een online omgeving en ondersteunende diensten wil de nieuwe DBGC-partner alle organisaties in staat stellen om de verduurzaming van vastgoed te managen.

Teun van Schijndel is een van de oprichters en programmamanager bij Renor. Met zijn duurzame startup was het DGBC-partnerschap meteen een wens: “We zien veel raakvlakken met de werkgroepen en het netwerk van DGBC. Er is veel inhoudelijke kennis beschikbaar en dat is waardevol. We houden de ontwikkeling van leidraden en routekaarten goed in de gaten, maar willen daar zelf ook aan bijdragen met onze inzichten en ervaringen uit de praktijk.”

Sturen op Paris Proof

In zijn privéleven zijn al veel duurzame lessen geleerd. “Sinds kort hebben we een warmtepomp. Ons huis uit 1906 is helemaal van het gas af. Daarbij reizen we ook zo veel mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets. We kijken altijd of iets anders kan, maar vinden het belangrijk om te verduurzamen op een manier die vol te houden is. Zonder in te leveren op comfort en plezier kun je steeds weer een stap in de goede richting zetten”, stelt Van Schijndel.

Met drie man die allemaal grotendeels thuiswerken heeft Renor een relatief kleine ecologische voetafdruk. Toch ondertekent het bedrijf het Paris Proof Commitment. “Sturen op Paris Proof-doelstellingen is een van de belangrijkste pijlers in onze online omgeving. Maar het is niet de enige manier om te verduurzamen. “We vinden het belangrijk om meerdere doelen en methodieken naast elkaar te zetten”, zegt Van Schijndel. De organisatie bepaalt zelf waarop wordt gestuurd. Linksom of rechtsom, de methodes wijzen allemaal dezelfde kant op: CO2-reductie.

Van praten naar doen

Minder CO2-uitstoot dus. Maar hoe dan? In de praktijk blijkt de stap van praten naar doen nog best lastig, merkt Van Schijndel op. “Er worden veel plannen gemaakt en routekaarten opgesteld om vastgoedportefeuilles te verduurzamen. Daarna loopt het vaak vast.” Hij ziet een aantal factoren dat het realiseren van duurzame doelen bemoeilijkt. “Meestal stelt een duurzaamheidsmanager of adviseur een plan op. Daarmee wordt een eerste richting bepaald. Vervolgens zijn het – afhankelijk van de organisatie portfoliomanagers, asset managers en beheerders die de uitvoering op hun bordje krijgen. In de uitvoering blijkt soms een andere aanpak nodig dan in het plan is beoogd.”

“Als je verduurzaming verder wil brengen en alle belanghebbenden wil bedienen, heb je meer dan één persoon nodig. Onze online omgeving verbindt daarom de betrokken mensen binnen de organisatie met externe specialisten en belanghebbenden, zoals huurders. Per onderwerp zijn er specialisten beschikbaar vanuit een expertnetwerk. We zien bijvoorbeeld vaak dat organisaties zelf niet de kennis in huis hebben om in te schatten wat bepaalde duurzaamheidsmaatregelen kosten en opleveren. Het online systeem van Renor geeft een indicatie en bij twijfel controleert een expert de prognoses”, licht hij toe.

Slimme meters

De online omgeving is nog volop in ontwikkeling. De eerste proefprojecten draaien en daarna verkent Renor mogelijkheden voor opschaling. Op termijn hoopt Van Schijndel handmatige administratieve taken te automatiseren in het systeem. Koppelingen met slimme meters, gebouwprogramma’s vol data en financiële pakketten zijn daar onderdeel van.    

Kansen voor de ontwikkeling van de organisatie ziet Van Schijndel ook genoeg. “We richten ons nu vooral op energiegebruik en CO2-reductie. Er zijn natuurlijk meer thema’s waar je op moet sturen - gezondheid, circulariteit en natuurinclusief bouwen willen we op termijn ook opnemen in onze oplossing.

DGBC-partners

Renor

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’