Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Drietech & Verhoef Ingenieursbureau

Drietech & Verhoef Ingenieursbureau adviseert bedrijven over technische installaties en duurzaamheid. Het Rotterdamse bureau, en tevens nieuwe DGBC-partner, wil zijn kennis over duurzaamheid verder ontwikkelen en blijven toepassen bij de meer dan 250 projecten waar ze jaarlijks bij betrokken zijn.

Drietech & Verhoef heeft een aantal redenen voor het partnerschap, stelt Jeroen Verhoef, duurzaamheidsspecialist en mede-eigenaar. “We vinden dat we ons blijvend moeten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. DGBC heeft veel kennis in huis en kan ons hierbij helpen. De BREEAM NL Experts van ons bureau maken bijvoorbeeld gebruik van de jaarlijkse bijscholing. Ook komen we via het DGBC-netwerk in contact met andere partijen om zo onze ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen.”

Energie- en materiaalgebruik

Verhoef ziet de laatste jaren dat er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid. “We willen in onze adviezen bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving door bijvoorbeeld energiegebruik te beperken, maar ook door na te denken over (circulair) materiaalgebruik. Wij nemen dit bij ieder project als uitgangspunt mee en helpen ook zo opdrachtgevers die juist niet bezig zijn met duurzaamheid of hier onvoldoende kennis over hebben.”

Verhoef kijkt naar het grotere geheel. “Wij kijken in onze rol naar het hele project, want door juist in de ontwerpfase al te snappen wat een opdrachtgever wil én wat er mogelijk is in de praktijk, kunnen wij een beter advies geven, waarin we rekening houden met de levenscyclus van een gebouw en de installaties. Bij ieder project leren we iets nieuws. Eén van de doelstellingen van ons bureau is dat we deze kennis beter willen terugkoppelen: wat hebben we geleerd, welke lessen kunnen we de volgende keer toepassen en hoe kunnen we het nog beter doen?”

Van warenhuis naar multifunctioneel gebouw

Een voorbeeld is de transformatie van het voormalige V&D/Hudson’s Bay-gebouw in Rotterdam. Het warenhuis, met een bruto vloeroppervlakte van ca. 25.000 vierkante meter, verandert in een multifunctioneel gebouw met horeca, een supermarkt, een gemeentelijke fietsenstalling, vijf verdiepingen aan kantoorruimte met op de bovenste verdieping een skybar. Het ingenieursbureau is betrokken bij zowel het ontwerp als de uitvoering. Het ontwerp voor de kantoren (AIR Offices) heeft een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Ontwerpcertificaat behaald met een score Excellent.

Paris Proof en WEii

Het ondertekenen van het Paris Proof Commitment staat op de planning van Drietech & Verhoef. “Ik ga het document doorspreken met mijn compagnons, maar we staan achter de doelstellingen. Het lijkt een haalbaar doel, omdat onze eigen uitstoot relatief beperkt is.”

Het ingenieursbureau kijkt niet alleen naar de eigen uitstoot, maar ook die van de medewerkers. “We hebben onlangs ook de woningen van onze werknemers langs de meetlat van de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) gelegd. We gaan nu met die resultaten aan de slag en onze medewerkers helpen hun WEii-score te verbeteren.” 

En hoe duurzaam is Verhoef zelf? Hij antwoordt: “Mijn zoontje van zes heeft ervoor gezorgd dat we thuis al bijna anderhalf jaar vegetarisch eten doordeweeks. Daarbij proberen we vliegen te beperken en onze uitstoot te compenseren, bewuster te zijn met aankopen en te recyclen. Ik vind het logisch om mijn steentje bij te dragen, maar tegelijkertijd zijn dit wel druppels op de gloeiende plaat. We hebben echte systeemveranderingen nodig om zoden aan de dijk te zetten. Dit begint bij onszelf, maar het collectief maakt uiteindelijk het verschil.”

Standaardisatie

Om die veranderingen te krijgen vindt Verhoef dat er slimmer en bewuster gewerkt moet worden aan een duurzamere toekomst. “Met nieuwbouw vinden we telkens opnieuw het wiel uit. Hier kan veel gestandaardiseerd worden, zodat we niet steeds dezelfde stappen hoeven te doorlopen. ICT zal een steeds belangrijker rol gaan spelen, zodat ons team ingezet kan worden waar de toegevoegde waarde het grootst is. Dat is bijvoorbeeld juist bij industrialisatie, transformatie en renovatie. We kunnen als adviseurs juist in dat onderdeel het verschil maken, want dat draait om maatwerk.”

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen