Dutch Green Building Council sluit strategisch partnership met Green Business Club Nederland

Dutch Green Building Council (DGBC) en Green Business Club Nederland (GBC) hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin DGBC zich als Strategisch Partner voor drie jaar verbindt aan de Green Business Club Nederland. Met de samenwerking wil DGBC een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van concrete duurzaamheidsprogramma’s voor lokale Green Business Clubs. De richtlijn BREEAM-NL Gebied, die momenteel wordt ontwikkeld, wordt onder andere ingezet voor 0-metingen.

Samenwerking

De samenwerking betekent voor DGBC-participanten dat zij kosteloos kunnen participeren bij een lokale Green Business Club waar zij als gebruiker gevestigd zijn. Het gaat om clubs in oprichting als Rotterdam, Breda, Den Haag en het Groene Hart. De gratis deelname geldt niet voor de GBC Zuidas, vanwege het al langere bestaan van deze club. GBC verwacht dat de kennis en expertise van DGBC-participanten van grote waarde zijn voor het vaststellen van lokale duurzaamheidprogramma’s en voor maatregelen die op gebouw- en gebiedsniveau genomen worden.

Verduurzaming op gebiedsniveau wordt praktisch gemaakt

Stefan van Uffelen, directeur DGBC over de samenwerking: “Met de Green Business Clubs wordt verduurzaming op gebiedsniveau praktisch gemaakt. Verder zijn Green Business Clubs belangrijk om de gebruikers van het gebied en de gebouwen elkaar te laten inspireren en motiveren om te versnellen met de verduurzaming.”

Participanten van grote waarde

Annemarie van Doorn, directeur Green Business Club Nederland: “Wij zijn blij met een partner als DGBC omdat zowel de kennis van DGBC zelf als de inbreng van DGBC-participanten van grote waarde kunnen zijn voor het daadwerkelijk verduurzamen van gebieden en steden in Nederland.”

Over de Green Business Club

De Green Business Club Nederland is de impactorganisatie die samen met haar participanten lokaal duurzame initiatieven initieert en implementeert. Hiertoe worden lokale Green Business Clubs opgericht. De club richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de verduurzaming van het gebied en van de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. De eerste GBC is in 2010 opgericht in de Amsterdamse Zuidas. Inmiddels zijn er in Nederland 5 lokale GBC’s actief (Zuidas, Rotterdam, Den Haag, Breda en het Groene Hart). In 2014 zullen er meerdere nieuwe GBC’s worden opgericht o.a. in Utrecht, Zwolle en Amsterdam Zuid Oost.

Meer informatie: www.greenbusinessclub.nl.

Gerelateerd

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020