Deerns: ‘Versnelling is hard nodig om te komen tot een CO2-neutrale bouwkolom’

“Voor ons betekent DGBC vooral een gemeenschappelijke taal om duurzaamheid in uit te drukken en dat vandaag de dag nog steeds bij veel van onze projecten wordt gebruikt.” In gesprek met Peter Buurman, Strategisch Adviseur Duurzaamheid en David Wesdorp, Senior Adviseur Real Estate bij Deerns over de oprichting van DGBC. “Het is heel mooi dat DGBC vanuit de markt opgezet is, daardoor is het ook echt een beetje van ons allemaal.” 

Peter Buurman werkt sinds 2000 bij Deerns en heeft de oprichting en opkomst van DGBC meegemaakt. Ook David Wesdorp is al meer dan 20 jaar werkzaam bij het ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in technisch advies en engineering. “De grote vraag 15 jaar geleden was: hoe zorg je dat een portefeuille op dezelfde manier wordt beoordeeld op het gebied van duurzaamheid? Voordat DGBC er was had iedereen zijn eigen invulling van het begrip duurzaamheid. Een universele methode in Nederland ontbrak, iedereen gebruikte iets anders. Binnen Deerns wilden we een systeem hebben dat toegespitst was op de Nederlandse situatie en wetgeving,” zegt Buurman. 

Wesdorp vervolgt: “De reden dat deze vraag steeds meer speelde is omdat Deerns zelf internationaliseerde met vestigingen door heel Europa en Zuid-Amerika heen. Dus een internationale gemeenschappelijke taal die je bij meerdere opdrachtgevers kan toepassen, is dan interessant.”  

“DGBC heeft een groep koplopers verbonden met de BREEAM-NL methodiek en is hierna de massa gaan bereiken. Als je kijkt naar het aantal vierkante meters dat al verduurzaamd is, gaan we goede richting op, maar we zijn er zeker nog niet. Het gros in Nederland, inclusief de Rijksoverheid met veel vierkante meters in bezit en beheer, moet nog mee op het gebied van energie en CO2-neutrale gebouwen,” aldus Buurman. 

David Wesdorp, Senior Adviseur Real Estate bij Deerns

Verschuiving rondom materiaalgebruik

Als hij terugblikt op de afgelopen 15 jaar ziet Wesdorp dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. “Het belang van installaties in gebouwen is steeds meer toegenomen. Zoals de opkomst van het terugwinnen van energie, warmtepompen, energieopslag en zonnepanelen, maar ook een bewustzijn rondom het materiaalgebruik. Whole Life Carbon, oftewel een CO2-neutrale bouwkolom, begint steeds meer te landen en de vraag naar energie neutrale gebouwen neemt toe. Wij hebben de afgelopen jaren bewezen dat wij dit ook kunnen ontwikkelen en advies over geven, de volgende stap is ook de materialenkant meenemen.” 

Buurman voegt toe: “Versnelling is hard nodig om te komen tot een CO2-neutrale bouwkolom. Alle sectoren van vastgoed tot industrie hebben hierbij een verantwoordelijkheid. Wachten is geen optie meer en kost alleen maar nog meer geld op de lange termijn. Duurzaamheid heeft ook meer een naam gekregen in de afgelopen 15 jaar. Het is een onderwerp dat al aan het begin van een ontwerpproces integraal wordt besproken en er is meer bewustwording vanuit de markt. Het draait niet alleen maar hoe iets eruit ziet, maar ook hoe een gebouw functioneert en wat de positieve impact het heeft op de omgeving."

Uitdaging

Toch zit daar ook nog een uitdaging ziet Buurman: “Onze opdrachtgevers zijn niet altijd de eindgebruiker van een gebouw. Dus al ontwerpen wij een duurzaam gebouw met de juiste installaties, het daadwerkelijk duurzaam presteren van een gebouw is in de gebruiksfase. Het uiteindelijk monitoren en bijsturen van het gebruik kan veel beter, daar zitten de kansen. Juist ook voor de eindgebruiker. De ontworpen duurzaamheid kan dan ook werkelijke duurzaam worden.” 

Whole Life Carbon

De stap waar Buurman en Wesdorp het meest aan hebben gehad is de ontwikkeling van het Whole Life Carbon-programma. “Dit heeft ons bij Deerns veel inzicht gegeven, de combinatie tussen energie en materialen. Er zijn nog stappen te zetten in de markt op het gebied van ontwerp en besluitvorming.” Als voorbeeld noemen ze beglazing. “Triple beglazing is niet per se de meest duurzame keuze. Het ligt aan de functies in het pand. Bij gebruiksfuncties waarbij veel apparatuur staat opgesteld is er meer interne warmtelast. Dan is het slimmer om vanuit een ‘Whole Life Carbon-bril’ beter dubbel glas toepassen. Bij triple glas verhoog je anders de koudevraag in het pand en zorgt een extra glaslaag voor meer materiaal dus meet CO2-uitstoot. Het is belangrijk om dit soort afwegingen en berekeningen als in de beginfase van een project te doen, het is belangrijk dat wij meteen aan tafel zitten,” aldus Buurman. 

Idem dito met zonnepanelen. Wesdorp: “Zonnepanelen kunnen een goede manier zijn om duurzaam energie op te wekken. Alleen kost het veel energie om de materialen voor zonnepanelen te maken, dus maakt het gebruik hiervan een gebouw energieneutraal of juist niet als je naar de hele levenscyclus kijkt?”.

Peter Buurman, Strategisch Adviseur Duurzaamheid

Bestaansrecht

Buurman ziet nog genoeg toekomstperspectief voor DGBC. “Het is heel mooi dat DGBC vanuit de markt opgezet is, daardoor is het ook echt een beetje van ons allemaal. Er was behoefte aan een gezamenlijk gedragen instrument en dat is er gekomen met BREEAM-NL. Het doel is een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Als we die doelen halen in 2040 dan heeft DGBC haar begindoel vervuld. Maar daar zijn we nog niet.”

Wesdorp tot besluit: “Er zijn nog genoeg opdrachtgevers die we begeleiden die nog niet werken met een systeem als BREEAM-NL of juist geholpen zijn met de verschillende hulpmiddelen die DGBC heeft ontwikkeld, zoals het Framework Climate Adaptive Buildings. In de toekomst kan dat nog steeds een blijvende rol zijn voor DGBC: op het gebied van Paris Proof en Whole Life Carbon kan DGBC verdere kennis blijven ontwikkelen en delen.”  

Reeks DGBC founding partners

Dit artikel is een aflevering in de serie interviews met de organisaties die vanaf de start bij DGBC betrokken waren, de zogeheten founding partners. DGBC bestaat dit jaar 15 jaar en met de  betrokken organisaties van toen, die na vijftien jaar nog steeds partner zijn, kijken we terug op de oprichting, naar de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en werpen we een blik op de toekomst.

DGBC-partners

Deerns Nederland B.V.

Gerelateerd

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak