CEO's van Zuidas tekenen Ambitieverklaring Duurzaamheid tijdens Zuidas CEO ontbijt

De Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) organiseert in samenwerking met gastheer Deloitte het Zuidas CEO-ontbijt. De CEO's van onder andere Accenture, Deloitte, Loyens & Loeff, AkzoNobel, Nuon, WTC Amsterdam, Nikon, Houthoff Buruma, Vesteda, VU, Arcadis, Cofely, Alliander, Inbo en ORAM schuiven deze ochtend aan om duurzame ambities te delen en te komen tot constructieve samenwerkingsverbanden. Om de intenties kracht bij te zetten, tekenen zij de Ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2015-2020.

De verklaring beoogt om op topniveau de inzet uit te dragen voor verduurzaming van Zuidas en de hier gevestigde organisaties. Daarbij helpt de verklaring om draagvlak te creëren voor de activiteiten van GBC Zuidas en haar participanten en biedt een aanleiding voor monitoring, evaluatie en structurele verbondenheid. Binnen de projectgroepen van de GBC Zuidas worden de ambities uitgewerkt aan de hand van concrete projecten.

De duurzaamheidsambities zijn onderverdeeld in de thema¹s van de GBC Zuidas-projectgroepen: energie, mobiliteit, afval, water en mensen. Het document bevat onder meer plannen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing, afvalscheiding en -reductie, het stimuleren van duurzaam vervoer en innovatie op het gebied van duurzaamheid.

De volledige ambitieverklaring kan worden opgevraagd bij maartje@greenbusinessclub.nl.

Zie voor meer informatie over de GBC Zuidas ook de nieuwsbrief.

Gerelateerd

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: ZJA

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: ZJA

Minister Jetten neemt manifest ‘Sturen op werkelijk energiegebruik’ in ontvangst

Minister Jetten neemt manifest ‘Sturen op werkelijk energiegebruik’ in ontvangst