BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Dutch Green Building Council (DGBC) en Cirkelstad willen de transitie naar een circulaire bouwsector versnellen. Beide organisaties ontwikkelden een systeem om de circulaire prestaties van een project in kaart te brengen. DGBC ontwikkelt en beheert BREEAM-NL: een certificeringsmethode en instrument voor integrale duurzaamheid van gebouwen en gebieden. Cirkelstad werkt met Het Nieuwe Normaal (HNN) aan een eenduidige taal voor circulaire ontwerp- en bouwprincipes. Een vergelijking toont de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen BREEAM-NL Nieuwbouw en HNN. 

BREEAM-NL bevat verschillende categorieën met criteria voor een duurzaam gebouw of gebied. Circulariteit is verweven door diverse categorieën, zoals Energie, Materialen en Gezondheid. HNN richt zich op circulaire ontwerp- en bouwprincipes en specifiek het thema materialen. Daarbij worden prestatieniveaus en een set indicatoren gehanteerd. 

Vergelijking BREEAM-NL Nieuwbouw met Het Nieuwe Normaal 

De grootste overeenkomsten zijn te vinden in de criteria voor de milieu-impact en CO2-uitstoot van bouwmaterialen, losmaakbaarheid en gebouwflexibiliteit. Voor afvalmanagement en gezondheid hanteren de systemen een andere methode, maar wordt gestuurd op vergelijkbare criteria. Daarnaast zijn er een aantal circulaire thema’s waar BREEAM-NL wel op stuurt, maar HNN niet, en andersom. Voorbeelden daarvan zijn hergebruik, materiaalpaspoorten en data met product-specifieke gegevens. 

Bekijk de Vergelijking BREEAM-NL Nieuwbouw met Het Nieuwe Normaal

Harmoniseren en aansluiten op Europese richtlijnen 

Op verschillende vlakken is er de mogelijkheid om van elkaar te leren en de systemen te verbeteren. Doel is om de systemen voor circulair bouwen verder te ontwikkelen, harmoniseren en laten aansluiten op Europese richtlijnen en regelgeving, zoals Level(s) en de EU Taxonomie. DGBC en Cirkelstad willen ervoor zorgen dat ervaringen worden meegenomen in inter(nationale) meet- en bepalingsmethoden. Iedereen is welkom om hierover mee te denken. 

Nieuwe circulariteitsrapportage in BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

Met de nieuwe circulariteitsrapportage in BREEAM-NL toon je aan in hoeverre een project circulair is. Samen met Cirkelstad heeft DGBC bepaald welke BREEAM-NL credits de circulaire prestaties van gebouwen het beste in beeld brengen. De rapportage geeft bijvoorbeeld de behaalde scores weer op het gebied van losmaakbaarheid, adaptief vermogen (hoe aanpasbaar een gebouw is), materiaalgebonden emissies (de CO2-uitstoot toegepaste bouwmaterialen) en Whole Life Carbon (de uitstoot tijdens de hele levensduur door energie- en materiaalgebruik). In een oogopslag zie je zo welke scores per BREEAM-NL credit zijn behaald en welke waardes zijn ingevoerd.  

De rapportage is vanaf nu beschikbaar in de assessmenttool voor projecten die zijn gecertificeerd met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Overige partners

Cirkelstad

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024