BREEAM gebied leent zich goed voor klimaatadaptief bouwen

Hij gaat zijn vijfde jaar in als voorzitter van de Adviesgroep BREEAM NL Gebied. Jos van Eldonk, architect partner bij Common Affairs zag “zijn kindje” in de afgelopen jaren ontwikkelen en groeien. In de juiste richting: “Een keurmerk heeft slechts betekenis als het gelijk loopt met de laatste ontwikkelingen in de markt.” 

Vooroplopen gaat niet zonder slag of stoot weet van Eldonk. In 2014 solliciteerde hij op de vacante positie als voorzitter. Met zijn architectenbureau kwam hij geregeld in aanraking met BREEAM Nieuwbouw en Renovatie, maar Gebied was een nieuw terrein, waarin hij direct mogelijkheden zag. “Nederland is bij uitstek een gebiedsontwikkeling-land. In mijn dagelijks werk als stedenbouwkundig ontwerper zag ik dat we iets goeds deden voor de samenleving en maatschappij op het gebied van verduurzaming. Maar echt bewijs daarvoor leverden we nog niet. Dit keurmerk zou gebieden en organisaties echt kunnen helpen om verder te komen.”

Status aparte

"Onze eerste nieuwe opzet voor BREEAM Gebied werd door de BRE afgeschoten. Wij wilden graag een keurmerk maken dat voor zowel nieuwe als bestaande gebieden toepasbaar was. Het vergde veel tijd en energie, maar uiteindelijk ontstond er een versie die door de Engelsen werd goedgekeurd." Zo goed zelfs, dat de rollen nu een beetje omgedraaid lijken te zijn. Inmiddels geniet de Nederlandse variant een status aparte volgens Eldonk. “De BRE kijkt nu naar ons en we hebben de mogelijkheden om met nieuwe ideeën te experimenteren om de Beoordelingsrichtlijn te verbeteren. Soms voelt het een beetje als een speeltuin.”

In die speeltuin wordt nu gekeken naar hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen worden geïntegreerd. Het is juist die integrale aanpak die BREEAM zo bijzonder geschikt maakt om te verduurzamen volgens Van Eldonk. Met name met het Gebiedskeurmerk is het mogelijk om op een groter schaalniveau fundamentele maatregelen te nemen. En het veranderende klimaat vraagt daar ook om. 

Grote slagen

Binnen BREEAM wordt er daarom ook geanticipeerd op een thema als klimaatadaptatie. “Bepaalde hoofdstukken en credits focussen op de omgang met hittestress, overstromingsrisico’s of het hemelwatermanagement. Het lijken kleine maatregelen, maar op gebiedsniveau kun je hier grote slagen mee maken, die bijvoorbeeld op gebouwniveau niet altijd mogelijk zijn. Inzetten op een verantwoord hemelwatermanagement is daar een goed voorbeeld van.”

Klimaatneutrale straat

Het goede voorbeeld geven is in het voorbereiden van de samenleving op het veranderende klimaat iets dat hij toejuicht. Niet alleen in zijn werk, maar ook daarbuiten merkt hij dat het besef dat er iets moet gebeuren enorm leeft, niet alleen bij beleidsmakers maar juist ook bij burgers. In de straat waar hij woont staan voornamelijk negentiende-eeuwse huizen, panden die zich niet bij uitstek lenen voor verduurzaming. “Toch zijn we als bewoners een initiatief gestart om die straat samen klimaatneutraal te krijgen. En het is een iemand al gelukt. Dat soort voorbeelden helpen met het zetten van de juiste stappen.”

Gezond en plezierig

Welke stappen BREEAM de komende jaren moet gaan zetten heeft hij duidelijk voor ogen. Hij maakt zich hard voor het creëren van plezierige en gezonde (openbare) ruimtes. “Dat is óók duurzaamheid. En met BREEAM kunnen we daaraan bijdragen doordat het duurzaamheid op een verifieerbare manier beloont en stimuleert.” Het gaat hem daarbij niet om dikke rapporten, maar ‘om het verduurzamen van de samenleving’. “BREEAM is naar mijn wens soms wat log, en kan daardoor niet snel anticiperen. “Maar we zijn op de goede weg. We zijn wendbaarder dan voorheen, met nieuw elan in de adviesgroep en interesse uit de markt. Daardoor kunnen we voorop gaan lopen.”

DGBC-partners

Common Affairs

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?