Nieuw adviesgroeplid BREEAM-NL In-Use

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) treedt op als schemabeheerder van BREEAM-NL In-Use. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor bestaande gebouwen (exclusief woningen) is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use. Binnen deze Adviesgroep is momenteel één vacature. De DGBC nodigt gegadigden uit die binnen onderstaand profiel passen zich aan te melden als kandidaat voor het vervullen van een positie in de Adviesgroep.

Energie en vernieuwende ideeën

De Adviesgroep BREEAM-NL In-Use is een actief orgaan in de ontwikkeling van dit certificeringsschema. Volgend jaar zal een nieuwe versie van het certificeringsschema worden gepubliceerd. Belangrijk onderdeel hierin is o.a. de inbedding van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit. Daarnaast besteed de adviesgroep BREEAM-NL In-Use aandacht aan de (door)ontwikkeling van IT-matige tools, procedures (zoals de portfolio-aanpak) en de marketing & communicatie van het keurmerk. Om kwaliteit en doorontwikkeling te garanderen van het BREEAM-NL In-Use keurmerk is de Adviesgroep op zoek naar nieuwe leden die met energie en vernieuwende ideeën willen bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging!

Taken van de adviesgroep

De voornaamste taak van de Adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL In-Use via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving e.d.. De leden van de Adviesgroep In-Use doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerken op het gebied van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. De Adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

 • 5x per jaar een dagdeel vergadering met bijbehorende voorbereiding

Profiel

Voor de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use zoeken wij een persoon:

 • op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving;
 • met inhoudelijke kennis van en ervaring met het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord;
 • met inhoudelijke kennis van BREEAM-NL In-Use (of de bereidheid hiervoor een training te volgen);
 • die kan optreden als ambassadeur binnen de sector en binnen hun eigen organisatie;
 • wiens organisatie bereid is om –indien nog niet het geval - participant te worden bij de DGBC.

Om te waarborgen dat de belangrijkste kennis binnen de Adviesgroep aanwezig is zijn drie profielen opgesteld. Selectie zal plaatsvinden op basis van deze profielen.

Profiel 1

 • Ruime kennis van de vigerende bouwregelgeving;
 • op de hoogte van actuele nationale wetgeving en internationale normontwikkeling op het gebied van regelgeving in de bestaande bouw.
 • Bij voorkeur werkzaam bij een Omgevingsdienst of een overheidsinstantie

Profiel 2

 • Expert op het gebied van circulariteit in de bestaande gebouwde omgeving
 • Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en betrokken bij circulaire initiatieven

Profiel 3

 • Een professionele eindgebruiker / huurder die werkt aan het verduurzamen van de organisatie en de huisvesting.

Vacatures

Eenieder die denkt in één van de profielen te passen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Onze voorkeur gaat uit naar personen uit organisaties die momenteel nog niet vertegenwoordigd zijn binnen de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use.

Wilt u uw netwerk uitbreiden, een significante bijdrage leveren aan het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving en wilt u ‘aan de knoppen zitten’ bij de doorontwikkeling van BREEAM-NL In-Use? Kunt u zich hiervoor onbezoldigd inzetten voor ongeveer een dag per twee maanden? Meldt u dit dan met een uw motivatie aan Thomas Metz, Programmamanager Bestaande bij DGBC. Ook voor nadere informatie kunt u via het mailadres t.metz@dgbc.nl contact met hem opnemen.

 

Laatste nieuws

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

Innovatie is niet alleen technologie, maar ook gedrag

Innovatie is niet alleen technologie, maar ook gedrag

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke