Certificeren

Dutch Green Building Council streeft naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving. Duurzaamheid meetbaar maken is een goed middel om die verduurzaming te stimuleren. Dat kan met het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. Dutch Green Building Council is ontwikkelaar en beheerder van dit keurmerk.

BREEAM-NL 

BREEAM-NL is in Nederland dé beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van níeuwe gebouwen. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel. Het nieuwste keurmerk is BREEAM-NL Sloop & Demontage. Dit is een keurmerk voor sloopprojecten. 

Verbeteren en ontwikkelen keurmerken

Dutch Green Building Council werkt continu aan de verbetering en actualisering van bestaande keurmerken en de ontwikkeling van nieuwe keurmerken. Marktbehoefte, nuttige feedback en veranderende omstandigheden of regelgeving zijn hiervoor de belangrijkste aanleidingen. Bekijk welke keurmerken er op dit moment worden vernieuwd en ontwikkeld. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over BREEAM-NL vindt u op www.breeam.nl.