Page 61 - Bidbook
P. 61

            www.pwc.nl
  Circulair denken vergt een
mentaliteitsomslag
  WINEKE HAAGSMA
Director CR PwC Nederland
PwC 100 procent circulair in 2030
Wij streven naar een circulaire bedrijfsvoering in 2030. Opereren zonder emissies, zonder afval en met optimaal (her) gebruik van materiaal is in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN en in lijn met onze purpose: bouwen aan het vertrouwen in de maatschappij en bijdragen aan het oplossen van belangrijke problemen.
100 procent circulair is een stevige ambitie. Een van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen, is het vermenigvuldigen van onze totale CO2-uitstoot met een prijs van honderd euro per ton uitstoot. Dat levert voor 2018/2019 een aanzienlijk budget op waarmee we onze negatieve milieu- impact verminderen en innovatieve oplossingen stimuleren. Circulair denken vergt een mentaliteitsomslag. Zo hebben we tijdens onze verbouwing ontwerpers gevraagd aan de slag
te gaan met ons eigen sloopafval en is er plastic afval uit de Amsterdamse grachten gebruik voor nieuw kantoormeubilair.
Wij merken dat onze circulaire ambitie en de acties die daaruit volgen veel enthousiasme bij onze mensen oproept. Dat
willen we ook uitdragen naar klanten. In onze dienstverlening neemt circulariteit een steeds belangrijkere plaats in en
helpen we klanten uit allerlei sectoren met het ontwerpen en implementeren van circulaire businessmodellen. Uiteindelijk ligt daar de grootste impact.
60 DGBC | Bidbook 2019
PWC
Adviesbureaus
   59   60   61   62   63