Page 60 - Bidbook
P. 60

 JEROEN DREES VAN DER SLUIJS
Adviseur Dplg B.Sc.
Via advies, certificering of ontwerp faciliteren wij duurzaamheid, circulariteit en resilience in de bebouwde omgeving.
Hierbij richten wij ons op:
• De energietransitie – energie-efficiëntie in gebouwen,
EPA-certificering, de overgang naar duurzame energiebronnen, energieneutrale/energiepositieve gebouwen. Gebruik van hernieuwbare energie in de bebouwde omgeving: zonne-energie, windenergie, aardwarmte/omgevingswarmte, bio-energie.
• Advies over het binnenklimaat in gebouwen, duurzame ventilatiestrategieën, bouwfysica, simulatie van de gebouwprestatie, energiebalans, bouwbiologie.
• Advies over circulariteit in de bouwsector, hergebruik/ upcycling van bouwmateriaal, biobased materialen, life-cycle analyse (LCA), analyse van de ecologische voetafdruk, analyse van de CO2-last.
• Begeleiding m.b.t. C2C – Cradle-to-Cradle (febr. 2019: in voorbereiding).
• Bouwkundig advies gericht op duurzaamheid: circulaire/ duurzame bouwmethodes, bouwsystemen en bouwmaterialen. Productontwikkeling m.b.t. klimaatgevels en houtbouw.
• BREEAM-NL certificering (febr. 2019: in voorbereiding).
• Duurzame wijken: resilience en circulariteit op wijkniveau,
energieneutrale/energiepositieve wijken.
• Lezingen/voordrachten/artikels/onderwijsactiviteit m.b.t. de
bovengenoemde onderwerpen.
• Een publicatie over urban resilience (2019 - 2020).
PLAN-AE
 Beeldmateriaal: Luuk Kramer
Bijdragen aan de overgang naar een
circulaire, CO2-neutrale wereld
 DGBC | Bidbook 2019 59
           www.plan-ae.nl/e
 
   58   59   60   61   62