Page 143 - Bidbook
P. 143

         www.tno.nl
  Samen de energietransitie
haalbaar en betaalbaar maken
  HUUB KEIZERS
Programmamanager Energie Gebouwde Omgeving
De gebouwde omgeving is een cruciale sector
voor duurzame doelstellingen zoals CO2-reductie, materiaalgebruik terugdringen en verduurzamen en de lifecycle van gebouwen en infrastructuur verbeteren.
TNO werkt samen met partners aan innovatieve concepten en onderzoek. We bekijken energie vanuit drie invalshoeken: maximalisatie opwekking, optimalisatie opslag en minimalisatie gebruik (met behoud van een gezond en prettig binnenklimaat). Daarmee dragen we bij aan het verlagen van het energieverbruik van de gebouwde omgeving.
142 DGBC | Bidbook 2019
TNO
Kennisinstellingen
   141   142   143   144   145