DGBW: meer dan neutraal, duurzame energie in het landschap en de stad

Een duurzame energieopwekking heeft vele voordelen. Het beperkt klimaatverandering, dringt het gebruik van eindige grondstoffen terug en is schoon. Een energieneutrale opwekking is echter onvoldoende. We hebben de aarde zover leeggeroofd dat het teruggeven van voorraden noodzakelijk is. DGMR geeft daarover een lezing op de Energy Acamedy Europe in Groningen.

In energietermen zullen we dus meer CO2 moeten vastleggen dan we uitstoten. En dat kan alleen maar door meer energie duurzaam en schoon op te wekken. Daarbij hebben we het landschap en de stad nodig. Alle woningen neutraal en geïsoleerd, is onvoldoende om de uitstoot daadwerkelijk om te draaien in het zuiveren van de atmosfeer. We zullen dus ons energiesysteem anders moeten inrichten:

  1. Door de bestaande duurzame potenties optimaal te benutten. En door de oneindige voorraad die ons aangereikt wordt door de aarde en de zon te benutten. Hiervoor zullen we het landschap moet transformeren in een energieproducerend landschap.
  2. Door dat energieproducerende landschap ten gunste van andere functies te laten ontstaan, zoals bijvoorbeeld natuur of voedsel, of aantrekkelijkheid voor de inwoners van een gebied.
  3. Door in onze steden op wijkniveau positief te worden door bijvoorbeeld gezamenlijk energie op te wekken en uit te wisselen.
  4. En door bewoners de grote winnaars te laten zijn van deze transformatie, bijvoorbeeld door ze het voortouw te geven bij het soort energiepositieve toekomst die zij kunnen ontwerpen. Of door te zorgen dat zij financieel profiteren van de verandering. Deze benadering staat nog een stukje af van de huidige praktijk.

De lezing zal ingaan op de benodigde veranderingen en de betekenis daarvan voor stad en land.

Organisator

Deze activiteit wordt georganiseerd door Hanzehogeschool Groningen.

Locatie

Energy Acamedy Europe in Groningen

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen.

Gerelateerd nieuws

Alle activiteiten van vrijdag in de Dutch Green Building Week

Alle activiteiten van vrijdag in de Dutch Green Building Week

DGBW donderdag: Green Ledership Summit, Green Leader Award en meer

DGBW donderdag: Green Ledership Summit, Green Leader Award en meer

Nieuw magazine Toekomstbouwers ziet het levenslicht

Nieuw magazine Toekomstbouwers ziet het levenslicht