DGBW: masterclass stad x klimaat - het gebouw als watermachine

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig te maken? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke watergerelateerde maatregelen gericht op het waterbergend en hittebeschermend vermogen van het gebouw zijn denkbaar om een toekomstbestendig stedelijk woonmilieu te creëren?

In de ontwerpstudie ‘Stad x klimaat’ wordt gedurende het najaar van 2019 onderzoek gedaan naar de rol van het gebouw in de klimaatopgave. De nadruk ligt op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte als contramal van het probleem worden gezien. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, gemeente Amsterdam, Ymere, gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en gemeente Zwolle en wordt mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Masterclass

Tijdens de masterclass wordt het onderwerp klimaatadaptatie onder de loep gelegd. Welke ontwerpprincipes zijn er al bedacht en inzetbaar? En welke innovatieve oplossingen zijn binnen handbereik? Mirthe Snoek (Field Factors) spreekt over natuurgebaseerde ontwerpprincipes en toepassingen rondom het gebouw. Kasper Spaan (Waternet / Amsterdam Rainproof) belicht concrete oplossingen in de stad, Eva Stache (TU Delft, architect) gaat in op groen als bouwmateriaal en laat zien wat verschillende interventies kunnen opleveren. Willy Spanjer van The Green Village houdt een introductie op deze proeftuin voor innovatieve oplossingen, die aansluitend wordt bezocht.

Input

De masterclass is bedoeld als input voor de ontwerpteams die werken aan ‘Stad x klimaat’, maar is openbaar toegankelijk voor de kennisnetwerken rondom het vraagstuk van klimaatadaptatie en voor overige geïnteresseerden. Lees meer over de ontwerpstudie.

Meer informatie over het programma is hier te lezen. 

Aanmelden

Meld je aan voor de masterclass via deze link.

Locatie

TU Delft
Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen
Stevinweg 1 - Zaal B

Gerelateerd nieuws

Dutch Green Building Week 2022 Hier Gaan We Voor

Terugblik Dutch Green Building Week: Verduurzaam ook op sociaal vlak

Quickscan Duurzaamheid Rotterdam gelanceerd

Quickscan Duurzaamheid Rotterdam gelanceerd

Nieuwe ondertekenaars Paris Proof Commitment

Welkom aan 21 nieuwe ondertekenaars Paris Proof Commitment