Programma Nationaal BREEAM Congres

Workshops Nationaal BREEAM Congres

Tijdens het Nationaal BREEAM Congres zijn er verschillende verslagen van de workshops geschreven. Zie onder voor de downloads van de presentaties.

BREEAM voor dummies

Remy Heijer en Bastiaan Versteeg van DGBC waren dit BREEAM Congres verantwoordelijk voor de workshop BREEAM voor Dummies. De workshop is bedoeld voor mensen die nieuw zijn in de wereld van BREEAM. Er werden tijdens de workshop meerdere BREEAM-NL gecertificeerde projecten in Eindhoven en op loopafstand van het congres besproken. De workshop gaf inzicht in de opzet en toepassing van BREEAM-NL voor de verschillende type gebouwen en in de gebouwde omgeving.

Het belang van het verduurzamen van bebouwde omgeving, de rol en werkwijze van Dutch Green Building Council stond tijdens de eerste helft van de workshop centraal. Bastiaan Versteeg liet zien waarom geen actie ondernemen geen optie is. Dat toonde hij aan de hand van de cumulatieve toename van CO2-gerelateerd aan de wereldwijde temperatuurstijging.

Remy Heijer ging in de tweede helft van de workshop verder in op de vier BREEAM-NL schema’s. De opbouw en scope van de verschillende schema’s werden nader uitgelegd. Tussentijdse vragen en stellingen vanuit de groep zorgde voor een interactieve sfeer.

De workshops werden drukbezocht.

Introductie BREEAM-NL Gebied 2018

Het jongste BREEAM-NL schema Gebied 2018 werd in een uur gepresenteerd aan de hand van een update en korte workshop om te laten zien in welke situaties het schema kan worden toegepast. De maatlat van BREEAM-NL Gebied wordt vaker gebruikt om inzicht te krijgen van de verschillende duurzaamheidsprestaties in een gebied(sontwikkeling), en om op te sturen. Certificeren is vaak een stap te ver, mede door de verwachting dat de kosten voor een gebiedscertificaat erg hoog kunnen zijn, maar afgezet tegen de volledige projectkosten en kosten per mook wel weer erg laag zijn.

Maikel de Laat (DGBC) licht de meerwaarde van BREEAM-NL Gebied toe.

Building healthy cities

Jos Schild van Royal Haskoning DHV legt in deze workshop uit hoe gezondheidsaspecten van belang zijn om mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. Want wat maakt nou precies een gezond gebied, is dat alleen een gezonde lucht en omgeving? Schild liet zien dat juist sociaaleconomische factoren een groot effect hebben op de gezondheid van de mens. Schild liet zien hoe dit te beïnvloeden is. Mogelijkheden voor bewegen, de toegankelijkheid van voorzieningen en het bieden van groen dragen daaraan bij. Hierop is door Maikel de Laat van DGBC de koppeling met BREEAM-NL Gebied gelegd door gezondheidsfactoren te koppelen aan de credits. 

Workshop In-Use in beweging! Meedenken over nieuwe thema’s in de richtlijn!

Zoals tijdens de workshop 'In-Use in beweging'. Op dit moment wordt de nieuwe internationale versie van BREEAM In-Use opgesteld, het moment dus om input te geven op dé belangrijke onderwerpen, die nu spelen: gezondheid, CO2-reductie, circulariteit en klimaatadaptatie. De deelnemers gingen daarmee aan de slag. Binnen de beperkte tijd werd het een echte ‘pressure cooker’-sessie. Veel discussie over wat al wel en nog niet in In-Use zit en wat er dan toch zeker nog in moet om al die bestaande gebouwen in beweging te krijgen.  

Deelnemers denken mee over de nieuwe In-Use richtlijn.

Langetermijnvisie TU/e zorgt ook voor behoudt duurzaamheidsprestaties na renovatie Atlasgebouw

“Het draagvlak vanuit het CvD en gebouwgebruikers was essentieel voor de behaalde duurzaamheidsprestaties bij de renovatie van het Atlas gebouw”, vertelt Thijs Meulen van  de TU/e. Als adviseur energiemanagement en gebouwautomatisering was hij nauw betrokken bij het renovatieproces van het Atlasgebouw. In de interactieve workshop ‘Een nieuw tijdperk; van renovatie naar een duurzame gebruiksfase’, vertelden bouwprojectteamleden en medewerkers van TU/e over hun ervaringen en daagden zij het publiek uit mee te denken over een duurzame gebruiksfase. 

“De gebruiker stond al vanaf het begin centraal”, vertelt Fleur Kay, senior architect van Team V. Dit resulteerde ook in een interactief ontwerpproces, waar in diverse workshops onderzoekers, medewerkers en studenten mee konden denken en innovaties in konden brengen. “Eén van die duurzame innovaties, de slimme gevel met drievoudige zonwerende beglazing, zou in een ‘standaard’ renovatieproces misschien voor een klein deel van het gebouw toegepast worden. Door het brede draagvlak en de durf om risico’s te nemen, is deze innovatie echter voor het hele gebouw toegepast”, neemt Meulen de deelnemers mee in het ontwerpproces.

“Nu de eerste maanden van de ingebruikname van het Atlasgebouw zijn verstreken, zijn er echter ook nog vragen over hoe de cultuuromslag door middel van de nieuwe, open, flexibele werkomgeving gefaciliteerd kan worden”, kijkt Simone Vonken (beleidsmedewerker TU/e) terug op de eerste maanden in het gerenoveerde pand. 

In een brainstormsetting over het thema ‘Gebruik’ werd vooral aangegeven dat het belangrijk is te blijven communiceren over het waarom en het wat. Ook in het thema ‘Beheer en Onderhoud’ werden goeie tips meegegeven, zoals het aangaan van langdurige contracten (10-15 jaar) met je belangrijkste leveranciers. Hiermee komt de samenwerking optimaal tot stand en wordt de langetermijnvisie versterkt.Laatste nieuws

'Het is niet de vraag ‘of’ maar ‘hoe’ we er komen'

'Het is niet de vraag ‘of’ maar ‘hoe’ we er komen'

Kijk terug: Webinar - Van pilot naar portfolio-aanpak V2.0

Kijk terug: Webinar - Van pilot naar portfolio-aanpak V2.0

Annemarie van Doorn in Raad van Advies Sociëteit Vastgoed

Annemarie van Doorn in Raad van Advies Sociëteit Vastgoed