Duurzaam bouwen woordenboek

Vamil – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De Vamil is een fiscaal voordeel, waarmee de overheid ondernemers stimuleert te investeren in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen.

De Vamil is een belastingvoordeel-regeling van de Nederlandse overheid voor duurzame maatregelen. Bedrijven kunnen hier gebruik van maken wanneer ze een milieu-investering doen Met de Vamil kan een bedrijf 75% van de investeringskosten afschrijven.

De Vamil wordt vaak gecombineerd met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en staat daarom ook bekend als MIA\Vamil.