Vacatures College van Deskundigen

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) werkt aan het concreet maken van duurzaamheid. Zo treedt de DGBC op als beheerder van de BREEAM-NL keurmerken. Een cruciale rol bij het meetbaar maken is weggelegd voor het College van Deskundigen, afgekort CvD.  

Door het aflopen van de zittingstermijn van leden, ontstaan binnenkort vacatures voor leden vanuit de achtergrond van:

 • jurist/certificerende instantie;
 • onderzoek en onderwijs;
 • ontwikkelaar;
 • eindgebruiker.

Daarbij vragen we om inhoudelijke kennis op een of meerdere van de DGBC-thema’s;

 • CO2-reductie
 • Circulariteit
 • Gezondheid
 • Klimaatadaptatie

Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen het profiel past uit zich te aan te melden als kandidaat.

BREEAM-NL voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Stichting DGBC heeft keurmerken ontwikkeld voor het objectief en eenduidig vaststellen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen, gebieden en sloopprojecten. DGBC werkt onder licentie van de ontwikkelaars van de BREEAM-methodiek, het Engelse BRE (Building Research Establishment). DGBC heeft zich als ‘National Scheme Operator’ contractueel verplicht te houden aan de inhoudelijke randvoorwaarden en de merkenrechten van de BREEAM-methodologie.

Rol van het College van Deskundigen

Binnen de meet- en certificeringsystemen van DGBC heeft het College van Deskundigen een formele, onafhankelijke rol ten opzichte van het bestuur en het bureau van DGBC. Vanuit die rol is het de primaire taak van het CvD om de kwaliteit en het functioneren van de verschillende keurmerken te overzien, daarop te sturen en daar zo nodig bestuur en bureau op aan te spreken.

Interesse?

Wil je actief bijdragen aan de kwaliteit en het goed functioneren van de BREEAM-NL keurmerken in Nederland? Kan je jezelf hiervoor onbezoldigd inzetten? Kan je jezelf vinden in de enigszins formele rol van het College van Deskundigen?

Maak dan je interesse, voorzien van een motivatie, kenbaar aan Martin Mooij, Manager Certificering en secretaris van het CvD, via m.mooij@dgbc.nl, of tel: 088 – 885580100, ook voor nadere informatie.

Profiel

Voor het CvD zoeken wij leden:

 • met bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving;
 • met kennis van en ervaring op het gebied van certificering in het algemeen;
 • met kennis en ervaring op de raakvlakken met een of meerdere thema’s van duurzaamheid en de gebouwde omgeving;
 • kennis van het BREEAM-NL Nieuwbouw en/of In-Use keurmerk en/of andere certificerings- en meetsystemen;
 • die als ambassadeur binnen de sector optreedt;
 • wiens organisatie bereid is om -indien nog niet het geval- partner te worden van DGBC.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

 • 1 dagdeel per 3 maanden: vergadering;
 • voorbereidingstijd op agendapunten;
 • zitting is voor een periode van 4 jaar met maximaal één verlengingstermijn.

Procedure:

 • aanmelding is geen garantie voor deelname;
 • het huidige College van Deskundigen toetst de aanvragen;
 • het totale CvD dient volgens het ‘all parties concerned’ principe te zijn samengesteld, dit is derhalve een toetsingscriterium;
 • deelname is op persoonlijke titel;
 • alle aanmeldingen krijgen persoonlijk reactie.

Op verzoek stuurt DGBC het Reglement College van Deskundigen toe.

DGBC
Maart 2020

Laatste nieuws

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater