Vacatures Adviesgroep BREEAM-NL In-Use Woningen

Sinds dit jaar is er binnen BREEAM-NL een keurmerk voor bestaande woningen. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor bestaande woningen is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use Woningen. Deze adviesgroep wordt momenteel opgericht, er is ruimte voor vier adviesgroepleden. Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) treedt op als schemabeheerder van BREEAM-NL In-Use Woningen. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen uit die binnen onderstaand profiel past zich aan te melden als kandidaat. Deelname in de adviesgroep is op vrijwillige basis. 

Positieve energie en nieuwe ideeën 

De adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd. De voornaamste taak van de adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL In-Use Woningen via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving. De leden van de adviesgroep doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerk in de bestaande woningen-markt en gerelateerde vakgebieden. 

Om de kwaliteit, doorontwikkeling en marktadaptatie te garanderen van het BREEAM-NL keurmerk In-Use Woningen is de Adviesgroep In-Use Woningen op zoek naar nieuwe leden die met positieve energie en vernieuwende ideeën willen bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging!  

De samenstelling van huidige adviesgroepen is hier te vinden.

Profielen 

Voor de Adviesgroep In-Use Woningen zoeken wij leden voor vier vrije plaatsen: 

Voor alle plaatsen 

 • Inhoudelijke kennis van BREEAM-NL In-Use Woningen, of de bereidheid deze te vergaren, bijvoorbeeld door een Expert Training; 

 • Op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving; 

 • Met inhoudelijke kennis van en ervaring met de markt van bestaande woningen, hun onderhoud- en renovatieprojecten of aspecten daarvan in de breedste zin van het woord; 

 • Wiens organisatie bereid is om – indien nog niet het geval – partner te worden bij DGBC; 

 • Affiniteit met het verduurzamen van bestaande woningen. 

Kennisprofiel 1 

 • Betrokken bij de verduurzamingsopgave van woningcorporaties; 

 • Een breed begrip van de kaders, financiële structuren en beleidsvelden waarin woningcorporaties opereren; 

 • Ervaring met het verduurzamen van corporatiebezit of het opstellen van beleid (bijv. door routekaarten); 

 • Bij voorkeur werkzaam bij een woningcorporatie. 

Kennisprofiel 2 

 • Betrokken bij het verduurzamen van woningen vanuit een gemeentelijk perspectief; 

 • In nauw contact met beleggers, woningcorporaties en/ of bewoners met betrekking tot duurzaamheid; 

 • Breed begrip van het gemeentelijk beleid rondom het verduurzamen van bestaande woningen. 

Kennisprofiel 3 

 • Betrokken bij het technisch beheer & onderhoud en (grootschalige) renovaties van bestaande woningen; 

 • Bijvoorbeeld werkzaam bij een aannemer, vastgoedbeheerder of onderhoudspartij.  

Kennisprofiel 4 

 • Betrokken bij de advisering van woningcorporaties of beleggers rond het verduurzamen van hun vastgoedportfolio; 

 • Inhoudelijk op de hoogte van (toekomstige) wet- en regelgeving, diverse duurzaamheidsthema’s (zoals klimaatadaptatie en gezondheid) en/ of marktontwikkelingen.  
   

Past jouw kennis, ervaring en werkveld niet binnen één van de profielen maar denk je wel een goede bijdrage te kunnen leveren aan de adviesgroep, zien we je motivatie alsnog heel graag tegemoet.  

Inschatting benodigde tijdsbesteding 

 • 1 dagdeel per 2 maanden: vergadering, incl. reistijd; 

 • Tussen de vergaderingen door: 1 of meerdere dagen. Ter voorbereiding op vergaderingen of het in kleiner comité bespreken van specifieke zaken; 

 • Zitting is voor een periode van 3 jaar met maximaal één verlengingstermijn. 

Momenteel zijn alle vergaderingen digitaal. Zodra de omstandigheden het toelaten zijn er ook face-to-face meetings.  

Deelname aan de adviesgroep levert ook veel op. Het netwerk van DGBC is groot en bestaat uit partners die zich volop inzetten om Nederland te verduurzamen. Daarnaast ben je als eerst op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond het keurmerk en kun je daar sturing aan geven. En natuurlijk draag je actief bij aan een hoger verduurzamingstempo van woningen. 

Extra informatie 

 • Aanmelding is geen garantie voor deelname; 

 • De huidige adviesgroep toetst de aanvragen; 

 • Deelname is op persoonlijke titel; 

 • Alle aanmeldingen krijgen persoonlijk reactie. 

Meedoen? 

Wil je actief bijdragen aan de kwaliteit en het goed functioneren van de BREEAM-NL keurmerken in Nederland? Kun je je hiervoor vrijwillig en onbetaald inzetten? En pas je bij een van de genoemde profielen? 

Maak dan je interesse, voorzien van een motivatie én CV, kenbaar aan Thomas Heye, Senior Projectmanager van DGBC, via t.heye@dgbc.nl, of +31 (0)88 - 55 80 100. Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je ook bij Thomas terecht.  

BREEAM-NL voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving 

Stichting DGBC heeft het BREEAM-NL keurmerk ontwikkeld voor het objectief en eenduidig vaststellen van de duurzaamheidprestatie van gebouwen, gebieden en sloopprojecten. DGBC werkt onder licentie van de ontwikkelaars van de internationale BREEAM-methodiek, het Engelse BRE (Building Research Establishment).  

Laatste nieuws

Klimaatjaar 2022 nu in WEii rekentool

Klimaatjaar 2022 nu in WEii rekentool

DGBC trekt samen op met platform Cirkelstad

DGBC trekt samen op met platform Cirkelstad

DGBC tijdens de Week van de Circulaire Economie

DGBC tijdens de Week van de Circulaire Economie