Vacature Adviesgroep BREEAM-NL In-Use Utiliteit

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) treedt op als schemabeheerder van BREEAM-NL In-Use. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor bestaande utiliteitsgebouwen is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use Utiliteit. Binnen deze Adviesgroep is momenteel een vacature. De DGBC nodigt gegadigden uit die binnen onderstaand profiel passen zich aan te melden als kandidaat voor het vervullen van een positie in de Adviesgroep.

Energie en vernieuwende ideeën

De Adviesgroep BREEAM-NL In-Use is een actief orgaan in de ontwikkeling van dit certificeringsschema. Met regelmaat wordt een nieuwe versie van het certificeringsschema gepubliceerd. Belangrijk onderdeel hierin is o.a. de inbedding van nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit. Daarnaast besteed de adviesgroep BREEAM-NL In-Use aandacht aan de (door)ontwikkeling van IT-matige tools, procedures (zoals de portfolio-aanpak) en de marketing & communicatie van het keurmerk.
Om kwaliteit en doorontwikkeling te garanderen van het BREEAM-NL In-Use keurmerk is de Adviesgroep op zoek naar nieuwe leden die met energie en vernieuwende ideeën willen bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging!

Taken van de adviesgroep

De voornaamste taak van de Adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL In-Use via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving e.d.. De leden van de Adviesgroep In-Use doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerken op het gebied van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. De Adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

  • 5x per jaar een dagdeel vergadering met bijbehorende voorbereiding

Profiel

Voor de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use zoeken wij een persoon:

  • op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving;
  • met inhoudelijke kennis van en ervaring met het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord;
  • met inhoudelijke kennis van BREEAM-NL In-Use (of de bereidheid hiervoor een training te volgen);
  • die kan optreden als ambassadeur binnen de sector en binnen hun eigen organisatie;
  • wiens organisatie bereid is om –indien nog niet het geval - participant te worden bij de DGBC.
  • Ruime kennis van de facilitaire dienstverlening;
  • Op de hoogte van actuele nationale wetgeving en internationale normontwikkeling op het gebied van facilitaire processen.
  • Bij voorkeur werkzaam bij een facilitaire dienstverlener

Vacatures

Eenieder die denkt binnen het profiel te passen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Onze voorkeur gaat uit naar personen uit organisaties die momenteel nog niet vertegenwoordigd zijn binnen de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use.

Wil je jouw netwerk uitbreiden, een significante bijdrage leveren aan het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving en wil je ‘aan de knoppen zitten’ bij de doorontwikkeling van BREEAM-NL In-Use? Kan jij je hiervoor onbezoldigd inzetten voor ongeveer een dag per twee maanden? Meld dit dan met een motivatie aan Leonie de Boer, Projectmanager bij DGBC. Ook voor nadere informatie kan je via het mailadres l.deboer@dgbc.nl contact met haar opnemen.

Laatste nieuws

Europese regels en wat zijn de gevolgen

Overzicht Europese regels en de gevolgen voor bouw en vastgoed

CRREM ten opzichte van Paris Proof

CRREM en Paris Proof: samen op het juiste doel af

Gemeentelijke aanpak voor wonen en bouwen binnen CO2-budget

Gemeentelijke aanpak voor wonen en bouwen binnen CO2-budget