Duurzaamheidsmodel voor taxaties

Taxateurs kunnen gebruikmaken van een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) juicht dit toe, want de mate van duurzaamheid van kantoren is voor banken onmisbare informatie voor de financiering. De leden van de NVB bevelen het gebruik van dit model daarom aan bij taxateurs. De maatschappelijke organisatie DGBC beheert en ontwikkelt nu de extra duurzaamheidsparagraaf.

Taxaties worden uitgevoerd volgens de reglementen en praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT neemt het duurzaamheidsmodel op in de Praktijkhandreiking voor taxateurs bedrijfsmatig- en grootzakelijk vastgoed. Ondertussen gaan leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het duurzaamheidsmodel actief uitvragen. SBR (Standard Business Reporting) Nexus, de digitale standaard waarmee gegevens tussen taxateurs en banken worden uitgewisseld, heeft de circa twintig criteria op duurzaamheid voor kantoorpanden toegevoegd aan de zogenoemde Vastgoedtaxonomie. Flux, één van de grootste softwareleveranciers voor de taxaties van commercieel vastgoed stelt de extra paragraaf beschikbaar.

Initiatief

Het inbedden van duurzaamheid in vastgoedtaxaties kent vele initiatieven, waaronder een initiatief gestart vanuit ING, een tiental taxateurs en het initiatief van de Werkgroep Green Valuation vanuit Platform Duurzame Huisvesting. Deze twee initiatieven zijn samengevoegd, om een eenduidige beoordeling en vertaling van duurzaamheid in vastgoedtaxaties te borgen. Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsmodel voor taxaties wordt invulling gegeven aan een actiepunt vanuit het Klimaatakkoord (2019) voor de gebouwde omgeving.

Aanpak

Om een eenduidige beoordeling van de taxateur te borgen is het gebruik van een uniforme meetmethode noodzakelijk. DGBC wil in samenwerking met relevante partijen in de vastgoedtaxatiesector het gebruik van deze meetmethode vergroten, de inhoud en reikwijdte van het duurzaamheidsmodel doorontwikkelen en de relatie tussen de uitkomsten van het model en de financiële waarde onderzoeken.

Samen met een stuur- en werkgroep werkt DGBC aan onderstaande doelen;

  • Referenties omtrent de duurzaamheidsprestaties en de bijbehorende taxatiewaarde van bestaand vastgoed, te beginnen met kantoren, in Nederland verzamelen.
  • De toepasbaarheid van het taxatiemodel verbreden voor meerdere gebruiksfunctie, nadat het duurzaamheidsmodel voor de taxatie van kantoren zijn bruikbaarheid heeft bewezen.
  • De relatie tussen de uitkomsten van het duurzaamheid taxatiemodel en een mogelijke brown discount of green premium onderzoeken.
  • Het gebruik van het duurzaamheidsmodel voor taxaties promoten en het stimuleren van kennisdeling. 
  • Een juiste en volledige invoer van het duurzaamheidsmodel door taxateurs.

Hoe is het duurzaamheidsmodel ontstaan?

Onder meer het Platform Duurzame Huisvesting (met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ING en een tiental taxateurs hebben het initiatief genomen om duurzaamheid toe te voegen aan taxaties. Daarbij zijn een vijftigtal pilots uitgevoerd door een tiental taxateurs, hebben experts meegewerkt aan de ontwikkeling en is er gebruik gemaakt van bewezen standaarden. Deze initiatieven zijn samengevoegd, waaruit één duurzaamheidsmodel is ontstaan.

Deze versie is aan DGBC overgedragen om te beheren en verder te ontwikkelen. Daarbij is voor DGBC gekozen omdat het een onafhankelijke stichting is met al meer dan tien jaar ervaring in de gebouwde omgeving. Ook speelt mee dat DGBC niet tot één van de sectoren behoort, maar juist sectoroverschrijdend opereert. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk om deze taak bij een onafhankelijke stichting neer te leggen, omdat het model zo niet beperkt blijft tot één partij. Het is namelijk noodzakelijk dat het model zoveel mogelijk wordt toegepast, zodat er een referentie ontstaat. Daarmee is in de toekomst een koppeling te maken naar de financiële waardering van duurzaamheid.

Wie werken aan het beheer en de ontwikkeling van het duurzaamheidsmodel voor kantoren?

DGBC beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor vastgoedtaxaties. Maar DGBC doet dat niet alleen. Om het model verder te ontwikkelen, werken er meerdere experts uit de banken- en taxatiewereld samen in twee groepen; een zogenoemde stuurgroep en een werkgroep. In die groepen nemen onder meer taxateurs, vertegenwoordigers van de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) en het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), brancheverenigingen en overheidsdiensten deel.

Voor welke gebouwen is het model bestemd?

Het model is nu geschikt gemaakt voor kantoorgebouwen. Die gebouwen worden als eerste met een regulerende wetgeving geconfronteerd; de label C-verplichting in 2023. Het model zal, na een succesvolle lancering in het kantorensegement, doorontwikkeld én geschikt worden gemaakt voor andere sectoren. Denk daarbij aan gebouwen met een retailfunctie en logistiek vastgoed. Om het model daarvoor geschikt te maken, werkt DGBC met een stuur- en werkgroep bestaande uit experts uit het vak.

Wat is de uitkomst van het duurzaamheidsmodel?

Door het duurzaamheidsmodel bij taxaties te gebruiken, ontstaat er een beter beeld van de duurzaamheid van het gebouw. Tegelijkertijd wordt het algehele beeld van gebouwen in Nederland natuurlijk vollediger. De (geanonimiseerde) data kan gebruikt worden een beter beeld te vormen van de huidige stand van zaken. Momenteel wordt er nog geen financiële waarde aan de uitkomsten van het duurzaamheidsmodel gekoppeld, maar dat is wel de wens van alle betrokkenen. Om die wens te verwezenlijken, moet het model echter eerst zijn waarde in de praktijk bewijzen.

Om het duurzaamheidsmodel verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor andere sectoren, zijn er een aantal doelen geformuleerd.

  • Inbedden van duurzaamheidsaspecten in vastgoedtaxonomie en vastgoedsoftware.
  • Verzamelen en analyseren van referenties.
  • Vertalen van uitkomsten duurzaamheidsparagraaf naar financiële waarde.

Twee groepen worden gevormd om de doelen en acties te realiseren. De stuurgroep zet de strategische lijnen uit, bewaakt het proces en heeft een aanjagende functie.

 

Stuurgroepleden

Foto Naam Organisatie Persoonlijk profiel
Michiel Kuiper NVB Bekijk profiel
Mirande Waldmann NRVT Bekijk profiel
René Wiggerts NRVT Bekijk profiel
Henny van Woerkom IVBN  
Maurits Cammeraat SBR Nexus  
Selina Roskam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Bekijk profiel
Hein Wegdam ING REF Bekijk profiel
Agnes Wittink Rijksvastgoedbedrijf  
Jan Hendrikse H&P Vastgoed BV Bekijk profiel

 

Werkgroep

De werkgroep is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het uitvoeren van taxaties volgens het duurzaamheidsmodel, het analyseren van uitkomsten en het aandragen van verbeteringen. 

Joost Gijsbers Stima Valuation & Advisory B.V.
Baldwin Poolman Dynamis Taxaties
Wessel Doldersum JLL
Michele Kalverla MVGM  
Hugo van Wamel NAI Netherlands
Martijn Onderstal Savills
Koen Sauerborn Troostwijk
Niels Koenen CBRE
Paul Nelisse Colliers
Gerben de Wild Rijksvastgoedbedrijf
Louis Huijts VBO
Toon van Hulst NVB (namens Rabobank)
Marieke Everink NVB (namen DB)
Stefan van den Hoek NVB (namens Rabobank)
Michiel Theunissen NVB (namens ABN AMRO)

Download hier het Duurzaamheidsmodel (Excelbestand)

Laatste nieuws

Marktontmoeting: duurzaamheidscoaches en projectfacilitators maatschappelijk vastgoed

Marktontmoeting: duurzaamheidscoaches en projectfacilitators maatschappelijk vastgoed

Woningen verduurzamen nu ook mogelijk met BREEAM-NL

Woningen verduurzamen nu ook mogelijk met BREEAM-NL

PHYSEE zet eerste stap in wereldwijde uitrol van SmartSkin

PHYSEE zet eerste stap in wereldwijde uitrol van SmartSkin