Duurzaamheidsmodel voor taxaties

Taxateurs kunnen vanaf 3 februari gebruikmaken van een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft dat de mate van duurzaamheid van kantoren voor banken belangrijke informatie kan zijn voor de financiering. De leden van de NVB erkennen de toegevoegde waarde van dit model. De maatschappelijke organisatie Dutch Green Building Council (DGBC) beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor taxaties van kantoren.

Taxaties worden uitgevoerd volgens de reglementen en praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT neemt het duurzaamheidsmodel op in de Praktijkhandreiking voor taxateurs van bedrijfsmatig- en grootzakelijk vastgoed. Banken kunnen taxateurs vragen om de duurzaamheidsparagraaf. SBR (Standard Business Reporting) Nexus, de digitale standaard waarmee gegevens tussen taxateurs en banken worden uitgewisseld, heeft de circa twintig criteria op duurzaamheid voor kantoorpanden toegevoegd aan de zogenoemde Vastgoedtaxonomie.

Initiatief

Het inbedden van duurzaamheid in vastgoedtaxaties kent vele initiatieven, waaronder een initiatief gestart vanuit ING en tien taxateurs en het initiatief van de Werkgroep Green Valuation vanuit Platform Duurzame Huisvesting. Deze twee initiatieven zijn samengevoegd, om een eenduidige beoordeling en vertaling van duurzaamheid in vastgoedtaxaties te borgen.

Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsmodel voor taxaties wordt invulling gegeven aan een actiepunt vanuit het Klimaatakkoord (2019) voor de gebouwde omgeving.

Aanpak

Om een eenduidige beoordeling van de taxateur te borgen, is het gebruik van één uniforme meetmethode noodzakelijk. DGBC wil in samenwerking met relevante partijen in de vastgoedtaxatiesector het gebruik van deze meetmethode vergroten, de inhoud en reikwijdte van het duurzaamheidsmodel doorontwikkelen en de relatie tussen de uitkomsten van het model en de financiële waarde onderzoeken.

Samen met een stuur- en werkgroep werkt DGBC aan onderstaande doelen:

  • Referenties omtrent de duurzaamheidsprestaties en de bijbehorende taxatiewaarde van bestaand vastgoed in Nederland verzamelen. Te beginnen met kantoren.
  • De toepasbaarheid van het taxatiemodel verbreden voor meerdere gebruiksfuncties, nadat het duurzaamheidsmodel voor de taxatie van kantoren zijn bruikbaarheid heeft bewezen.
  • De relatie tussen de uitkomsten van het duurzaamheidsmodel en een mogelijke brown discount of green premium onderzoeken.
  • Het gebruik van het duurzaamheidsmodel voor taxaties promoten en het stimuleren van kennisdeling.
  • Een juiste en volledige invoer van het duurzaamheidsmodel door taxateurs.

 

Wie werken aan beheer en ontwikkeling van het duurzaamheidsmodel voor kantoren?

DGBC beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor de vastgoedtaxonomie. Maar DGBC doet dat niet alleen. Om het model verder te ontwikkelen, werken er meerdere experts uit de banken- en taxatiewereld samen in twee groepen; een zogenoemde stuur- en werkgroep. In die groepen zitten ook vertegenwoordigers van o.a. de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) en het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Voor welke gebouwen is het model bestemd?

Het model is nu geschikt gemaakt voor kantoorgebouwen. Die gebouwen worden als eerste met een regulerende wetgeving geconfronteerd; de label C-verplichting in 2023. Het model zal, na een succesvolle lancering in het kantorensegement, doorontwikkeld én geschikt worden gemaakt voor andere sectoren. Denk daarbij aan gebouwen met een retailfunctie en logistiek vastgoed. Om het model daarvoor geschikt te maken, werkt DGBC met een stuur- en werkgroep bestaande uit experts uit het vak.

Hoe is het duurzaamheidsmodel ontstaan?

Het Platform Duurzame Huisvesting (met steun van RVO) en ING en een tiental taxateurs hebben het initiatief genomen om duurzaamheid toe te voegen aan taxaties. Deze initiatieven zijn samengevoegd, waaruit één duurzaamheidsmodel is ontstaan. Deze versie is aan DGBC overgedragen om te beheren en verder te ontwikkelen.

Wat is de uitkomst van het durrzaamheidsmodel?

Door het duurzaamheidsmodel bij taxaties te gebruiken, ontstaat er een beter beeld van de duurzaamheid van het gebouw. Tegelijkertijd wordt het algehele beeld van gebouwen in Nederland natuurlijk vollediger. De (geanonimiseerde) data kan gebruikt worden een beter beeld te vormen van de huidige stand van zaken. Momenteel wordt er nog geen financiële waarde aan de uitkomsten van het duurzaamheidsmodel gekoppeld, maar dat is wel de wens van alle betrokkenen. Om die wens te verwezenlijken, moet het model echter eerst zijn waarde in de praktijk bewijzen.

Om het duurzaamheidsmodel verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor andere sectoren, zijn er een aantal doelen geformuleerd.

  • Inbedden van duurzaamheidsaspecten in vastgoedtaxonomie en vastgoedsoftware.
  • Verzamelen en analyseren van referenties.
  • Vertalen van uitkomsten duurzaamheidsparagraaf naar financiële waarde.

Twee groepen worden gevormd om de doelen en acties te realiseren. De stuurgroep zet de strategische lijnen uit, bewaakt het proces en heeft een aanjagende functie. De werkgroep is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het uitvoeren van taxaties volgens het duurzaamheidsmodel, het analyseren van uitkomsten en het aandragen van verbeteringen. De werkgroep wordt nog opgericht.

 

Stuurgroepleden

Foto Naam Organisatie Persoonlijk profiel
Michiel Kuiper NVB Bekijk profiel
Mirande Waldmann NRVT Bekijk profiel
René Wiggerts NRVT Bekijk profiel
Jeroen Boogaard Cushman & Wakefield  
Maurits Cammeraat SBR Nexus  
Selina Roskam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Bekijk profiel
Hein Wegdam ING REF Bekijk profiel
Agnes Wittink Rijksvastgoedbedrijf  

 

Download hier het Duurzaamheidsmodel (Excelbestand)

Laatste nieuws

500 nestkasten voor vogels en vleermuizen in nieuwbouwwijk Berckelbosch Eindhoven

500 nestkasten voor vogels en vleermuizen in nieuwbouwwijk Berckelbosch Eindhoven

'Vestigingen laten overschakelen op ledverlichting had gisteren al gekund'

'Vestigingen laten overschakelen op ledverlichting had gisteren al gekund'

​​​​​​​Rondetafelsessie Circulariteit: van koplopers naar het peloton

​​​​​​​Rondetafelsessie Circulariteit: van koplopers naar het peloton