Duurzaamheid taxeren

Algemeen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de waardebepaling van vastgoed. Zo stellen steeds meer banken en andere financiers duurzaamheidseisen bij de financieringsoverwegingen van commercieel vastgoed en kiezen ook beleggers, ontwikkelaars en huurders steeds vaker voor een duurzaam gebouw. Maar wat doen investeringen in duurzaamheidsmaatregelen met de waarde van een gebouw? En hoe verdisconteer je duurzaamheid in de marktwaarde?Dat zijn dé centrale vragen waar taxateurs nog geen eenduidig antwoord op hebben. Het beantwoorden van deze vragen kan de financierbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen versterken, waardoor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in versnelling komt.

Daarom zet DGBC zich in om duurzaamheid steviger in vastgoedtaxaties te verankeren. Dit doen we op verschillende manieren:

 • Aanjagen: DGBC staat voor een integrale, concrete en ambitieuze invulling van de zogenaamde duurzaamheidsparagraaf en is betrokken bij nieuwe methoden voor het waarderen van duurzaamheid.
 • Opleiden: DGBC leidt taxateurs op het gebied van duurzaam vastgoed. Lees meer.
 • Kennis delen: DGBC geeft taxateurs handvatten voor het integreren van duurzaamheid in de taxatie en ondersteunt onderzoek naar de relatie tussen duurzaamheid en de waarde van vastgoed.

Korte, middellange en lange termijnperspectief

Het RICS stelt dat duurzaamheid een breed scala aan fysieke, sociale ecologische en economische factoren behelst dat impact heeft op de waarde en waar taxateurs zich bewust van moeten zijn. Waarbij traditioneel de taxateur de markt niet leidt, maar reflecteert, stelt het RICS dat taxateurs de implicaties van duurzaamheidsfactoren op korte, middellange termijn en lange termijn moet afwegen.

In samenwerking met onder andere taxateurs, banken en brancheverenigingen heeft DGBC in 2020 de zogenaamde duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor kantoren. De duurzaamheidsparagraaf maakt de duurzaamheidsfactoren inzichtelijk die de waarde van het gebouw beïnvloeden en moet taxateurs bewust maken van de duurzaamheidsprestaties van het te taxeren kantoor. Ook worden er referenties verzameld. De duurzaamheidsparagraaf v2.0 is ook online in te vullen via duurzaamheids-score.nl. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) leidt sinds 2022 de doorontwikkeling van de duurzaamheidsparagraaf.

Onderzoek naar de waarde van duurzaamheid

Uit (wetenschappelijk) onderzoek blijkt dat de energie-efficiëntie en duurzaamheid van gebouwen al invloed heeft op de waarde. Een aantal conclusies op een rij:

 • Een koopwoning met een energielabel F of G wordt momenteel verkocht met een prijskorting van gemiddeld 6%. Bij eengezinswoningen is de prijskorting in 2021 opgelopen tot ruim 30.000 euro. Lees meer.
 • De vraag naar kantoren met een energielabel A neemt sterk toe. Uit onderzoek blijkt dat sinds 2011 de vraag naar kantoren met een energielabel A zelfs is verdubbeld. De verwachting is dat de vraag naar kantoren met een energielabel A zal toenemen, onder andere door rapportageverplichtingen zoals de EU Taxonomy en SFDR.
 • De opname van kantoren met een duurzaamheidscertificering stijgt snel in de belangrijkste Europese markten. Zo blijkt in de afgelopen vijf jaar de opname van kantoren met duurzaamheidscertificering te zijn gestegen van 24% naar 31%. Lees meer.


Training - Duurzaamheid waarderen bij taxaties commercieel vastgoed

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de waardebepaling van vastgoed. Zo stellen steeds meer banken en andere financiers duurzaamheidseisen bij de financieringsoverwegingen van commercieel vastgoed en kiezen ook beleggers, ontwikkelaars en huurders steeds vaker voor een duurzaam gebouw. Maar wat is nu echt het effect op de waarde van het gebouw? En hoe verdisconteer je duurzaamheid in de marktwaarde? Tijdens deze training speciaal voor taxateurs leer je er meer over en krijg je praktische handvatten voor het waarderen van duurzaamheid in het taxatieproces en de opname in het taxatierapport.

Na de training    

 • Ken je relevante huidige en toekomstige nationale en internationale wetgeving met betrekking tot de duurzaamheid van gebouwen;
 • Heb je een brede basis over duurzaamheidsonderwerpen in de bouw- en vastgoedsector, die verder gaan dan alleen energie; (Paris Proof, ESG & Circulair)
 • Weet je welke duurzame parameters in, aan en om gebouwen een rol spelen bij de waardering van gebouwen;
 • Weet je welke onderwerpen en indicatoren van belang zijn in de bepaling van de duurzaamheid van gebouwen;
 • Kun je gegevens over de duurzaamheid van gebouwen interpreteren en verwerken in het taxatierapport.

Locatie

De training vindt plaats in één van de meest duurzame gebouwen van Nederland: Hotel Jakarta in Amsterdam. Een omgeving die voldoende inspiratie biedt om de leerstof naar de praktijk te vertalen. Daarom is een rondleiding door dit hotel ook onderdeel van de training.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor taxateurs van commercieel vastgoed.


Publicaties

Handreiking taxeren energie-inefficiënte kantoren

Met deze DGBC-handreiking kan de taxateur beter omgaan met kantoren die niet voldoen aan de energielabel C-wetgeving. Ook kan er met de informatie een betere inschatting worden gemaakt, welke mogelijkheden er zijn om alsnog label C (of beter) te halen en welke investeringen dat vergt. De handreiking somt mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op (en de bijbehorende investeringen plus CO2-reducties). Ook verwijst de handreiking naar diverse handige websites en publicaties, zoals de Sectorale Routekaart kantoren van DGBC. De handreiking geeft daarnaast concrete casussen en rekenvoorbeelden. Lees verder.

Duurzaamheidsparagraaf

In samenwerking met onder andere taxateurs, banken en brancheverenigingen heeft DGBC in 2020 de zogenaamde duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor kantoren. De duurzaamheidsparagraaf maakt de duurzaamheidsfactoren inzichtelijk die de waarde van het gebouw beïnvloeden en moet taxateurs bewust maken van de duurzaamheidsprestaties van het te taxeren kantoor. Ook worden er referenties verzameld. De duurzaamheidsparagraaf v2.0 is ook online in te vullen via www.duurzaamheids-score.nl. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) leidt sinds 2022 de doorontwikkeling van de duurzaamheidsparagraaf.

ESG Report CBRE: Hogere huurwaarde voor kantoren met een duurzaamheidscertificering

Gecertificeerde kantoren in Amsterdam hebben gemiddeld 26% hogere huurwaarde dan niet-gecertificeerde kantoren. Lees meer

Circulariteit waarderen (Community of practice)

De transitie naar een circulaire bouw is niet alleen een opgave van technische oplossingen, maar vraagt ook naar andere (circulaire) verdienmodellen en methodieken van waarderen van materialen en grondstoffen. DGBC en het lectoraat Sustainable Finance & Accounting van Avans Hogeschool hebben samen een Community of Practice (CoP) georganiseerd. In deze CoP brachten financiële partijen en ontwikkelaars van meetmethoden en instrumenten bij elkaar. De deelnemers zochten hierbij naar best practices en verdienmodellen in relatie tot het waarderen van circulariteit, en welke barrières of kansen er liggen voor de verdere toepassing. Lees meer.

Webinar: Duurzaamheid waarderen bij taxaties commercieel vastgoed

28 september 2022

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de waardebepaling van vastgoed.  Zo stellen steeds meer banken en andere financiers duurzaamheidseisen bij de financieringsoverwegingen van commercieel vastgoed en kiezen ook beleggers, ontwikkelaars en huurders steeds vaker voor een duurzaam gebouw. Maar wat is nu echt het effect op de waarde van het gebouw? Kun je duurzaamheid meenemen in taxaties en waar loop je dan tegenaan? Tijdens dit webinar nemen we je in vogelvlucht mee in de groeiende vraag naar duurzame gebouwen,  de onderwerpen en indicatoren die van belang zijn in de bepaling van de duurzaamheid van gebouwen en de huidige en toekomstige wetgeving op dit gebied en wat dit kan betekenen voor taxaties. zoals het Energielabel C voor kantoren.  

Download hier de Q&ALaatste nieuws

Royal HaskoningDHV: ‘Het bewustzijn rondom duurzaamheid is in de hele keten doorgedrongen'

Royal HaskoningDHV: ‘Het bewustzijn rondom duurzaamheid is in de hele keten doorgedrongen'

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU 

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU