BREEAM-NL Junior

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Om ook kinderen vertrouwd te maken met dit thema heeft DGBC gratis lespakket ontwikkeld op basis van BREEAM-NL voor het basisonderwijs.

​​​​​​​Gratis lespakket

BREEAM-NL Junior–Milieuscan Basisschool is een gratis lespakket met een set van 10 scorekaarten waarmee leerlingen zelfstandig de duurzaamheid van de school in kaart brengen. De leerlingen uit de bovenbouw onderzoeken en beoordelen hun eigen schoolgebouw op duurzaamheid aan de hand van de tien categorieën in het lespakket: afval, communicatie, energie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voedsel en water.  Daarmee ontdekken zij wat er goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Zij presenteren hun bevindingen en aanbevelingen aan de klas en aan de directeur. Leerlingen leren door te observeren wat duurzaamheid in hun eigen leefomgeving betekent, op verschillende thema’s zoals energie, afval en groen. 

Voordelen lespakket?

Met behulp van het lespakket wordt in één dagdeel gekeken naar tal van onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Na de les weten leerlingen veel meer over duurzaamheid maar ook hoe ze zelf oplossingen kunt bedenken om de eigen omgeving duurzamer te maken. Het levert vaak verrassende inzichten op. Kinderen tonen zich enthousiast, fanatiek en betrokken als het om hun eigen school gaat.

Ook de schooldirectie is weer een stuk wijzer. Met een duurzaamheidsrapport en een actielijst in de hand kan de school concrete maatregelen (laten) nemen om het gebouw duurzamer te maken én gezonder voor de leerlingen bovendien.


Over BREEAM-NL

De lesmethode is gebaseerd op het internationale keurmerk BREEAM. BREEAM wordt gebruikt om gebouwen en gebieden te beoordelen en te vergelijken op het gebied van duurzaamheid. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft dit keurmerk aangepast aan de Nederlandse markt (BREEAM-NL) en maakt onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw en zelfs gebieden. Ook schoolgebouwen kunnen volgens het BREEAM-NL keurmerk beoordeeld worden. DGBC vindt het daarbij van belang dat ook leerlingen bekend raken met duurzaamheid, duurzaam bouwen en duurzaam leven. Kijk ook op www.breeam.nl.

Algemene informatie

Doelgroep

Basisonderwijs groep 6/7/8

Tijdsbesteding

Leerkracht: Voorbereidingstijd 15 – 45 minuten
Lesduur: 1 tot 2,5 uur


Laatste nieuws

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector