SDG's

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. DGBC vervult sinds 2022 de rol van alliantiecoordinator voor SDG 11. 

Alliantiecoördinator SDG 11

Elke SDG heeft een alliantiecoordinator. DGBC zal samen met haar achteban de alliantie vormen voor SDG 11. Deze gaat over Duurzame steden en gemeenschappen.

Alliantiecoordinatoren zijn het aanspreekpunt voor iedereen die al bijdraagt of zou willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De coördinatoren vormen elk een alliantie rond een van de zeventien SDG’s. Ze brengen de grootste uitdagingen in kaart en zoeken hiervoor oplossingen binnen hun alliantie. Ze bekijken ook of ze verbanden kunnen leggen met andere doelen en trekken op met de andere SDG-allianties. 

SDG Nederland

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. Meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven zijn betrokken.

Laatste nieuws

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector