Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid

Het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid’ vormt de eerste publicatie in een reeks publicaties met indicatoren voor circulariteit, die binnen het DGBC programma Circulariteit concreet worden uitgewerkt. Het uitwerken van de indicatoren volgt op het in 2018 gepubliceerde rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’. 

Voorstel voor meetmethodiek

De meetmethodiek Losmaakbaarheid is ontwikkeld en getoetst door een consortium van Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

In het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie zijn nieuwe principes geïntroduceerd in de bouwsector waar marktpartijen nog beperkt ervaring mee hebben opgedaan. Een van deze principes is losmaakbaar of demontabel bouwen, wat een belangrijke plek heeft gekregen binnen het principe circulair bouwen. Om volgens de planning van de transitieagenda in 2023 een basiskamp ingericht te hebben, is het belangrijk dat de markt ervaring opdoet met deze manier van bouwen.

Het doel van dit onderzoek is om losmaakbaarheid als onderdeel van de circulair economie toe te voegen in de duurzame beoordelingsmodellen zoals BREEAM-NL en GPR gebouw. Het resultaat van dit onderzoek is een voorstel voor een meetmethodiek, inclusief format, om de losmaakbaarheid te bepalen van een gebouw. Hiermee kunnen W/E Adviseurs en DGBC losmaakbaarheid integreren in hun beoordelingsmodel.

Praktijkvoorbeelden

Na de oplevering van de meetmethodiek is de validatie door praktijkvoorbeelden onderdeel van het onderzoek. In samenwerking met DGBC, W/E adviseurs en Rijksvastgoedbedrijf zijn vijf reeds gerealiseerde, pilotprojecten geselecteerd waarvan de losmaakbaarheidsindex berekend is. Deze pilotprojecten zijn:

  • The Green House te Utrecht door Alba Concepts;
  • Circl te Amsterdam door TRAJECT Adviseurs & Managers;
  • De Tijdelijke Rechtbank te Amsterdam door Cepezed;
  • House of Tomorrow Today (HoTT) te Sterksel door W/E adviseurs;
  • Galileo Reference Center te Noordwijk door de Architekten Cie.

De resultaten zijn geanalyseerd op het gebied van uitvoerbaarheid, gehanteerde definities, losmaakbaarheidsfactoren, werking van de meetmethodiek en overige aspecten. Hiermee is er feedback verzameld en zijn aanbevelingen geformuleerd.

Gerelateerd

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater