Projectoverzicht

De Dutch Green Building Council werkt als netwerkorganisatie gezamenlijk met de participanten in meerdere projecten aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bekijk alle lopende projecten:

Voor de ontwikkeling van duurzaam beleid werkt de Dutch Green Building Council in projecten samen met branchepartijen en kennisorganisaties. Doelstelling is om verduurzaming van de gebouwde omgeving te verankeren in wet- en regelgeving.

De Dutch Green Building Council streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. DGBC stimuleert daarom ook het gebruik van duurzame materialen in het bouwproces. Hiervoor start de DGBC projecten op.

Om certificeren gebruiksvriendelijker te maken, werkt de Dutch Green Building Council hard aan de ontwikkeling en verbetering van online tools. Zo zijn er al AssessmentTools en Quick-ScanTools voor BREEAM-NL Nieuwbouw, BREEAM-NL In-Use, BREEAM-NL Gebied en BREEAM-NL Sloop en Demontage (www.assessmenttool.nl). Ook kunnen er koppelingen gemaakt worden tussen DGBC tools en externe online tools voor de invoer en uitvoer van de AssessmentTool.

Hoe presteren gebouwen ten opzichte van elkaar? Om antwoord te krijgen op deze vraag, stelt de Dutch Green Building Council regelmatig benchmarkrapporten op, uiteraard in samenwerking met partners. 

De Dutch Green Building Council werkt continue aan de doorontwikkeling en updates van bestaande keurmerken. In de regel volgt ieder 2-3 jaar een update, waarin de toepasbaarheid wordt vergroot en aangesloten wordt bij nieuwe inzichten, internationale harmonisatie en veranderende regelgeving. Daarnaast ontwikkelt DGBC nieuwe varianten op bestaande keurmerken, bijvoorbeeld voor datacenters.

Naast de huidige BREEAM-NL keurmerken ontwikkelt de Dutch Green Building Council samen met marktpartijen ook nieuwe keurmerken. De ontwikkeling van deze keurmerken wordt gestart wanneer er voldoende behoefte en sponsoring is uit de markt. DGBC werkt momenteel aan de ontwikkeling van een nieuw duurzaamheidskeurmerk voor woningen.