Projectoverzicht

De Dutch Green Building Council werkt als netwerkorganisatie gezamenlijk met de participanten in meerdere projecten aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bekijk alle lopende projecten:

Voor de ontwikkeling van duurzaam beleid werkt de Dutch Green Building Council in projecten samen met branchepartijen en kennisorganisaties. Doelstelling is om verduurzaming van de gebouwde omgeving te verankeren in wet- en regelgeving. Zo is DGBC lid van het Platform Duurzame Huisvesting, een belangrijk overlegorgaan tussen markt en overheid; de expertgroep Milieuprestatie van Gebouwen, de begeleidingsgroep Erkende Maatregelen en de NEN normcommissie Energieprestatieregelgeving.

De Dutch Green Building Council streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. DGBC stimuleert daarom ook het gebruik van duurzame materialen in het bouwproces. Hiervoor start de DGBC projecten op, zoals het initiatief is de ontwikkeling van een milieudatabase voor producten voor het interieur van gebouwen. DGBC is deelnemer van de Green Deal Circulaire Gebouwen en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de roadmap voor Circulaire Gronduitgifte van de gemeente Amsterdam. 

Om certificeren gebruiksvriendelijker te maken, werkt de Dutch Green Building Council hard aan de ontwikkeling en verbetering van online tools.

  • AssessmentTools en Quick-ScanTools voor BREEAM-NL Nieuwbouw, BREEAM-NL In-Use, BREEAM-NL Gebied en BREEAM-NL Sloop en Demontage.

  • De Green Building Scan, om in 10 minuten de duurzaamheid van bestaande gebouwen te bepalen.

  • De Dutch Green Building Guide, een online inspiratiegids met duurzame voorbeeldprojecten wat tevens een overzicht geeft welke producten en diensten hier aan bij hebben gedragen. Daarnaast biedt dit voor producenten en leveranciers een platform om hun producten en diensten te presenteren.

  • Ook kunnen er koppelingen gemaakt worden tussen DGBC tools en externe online tools voor de invoer en uitvoer van de AssessmentTool.

De Dutch Green Building Council werkt continue aan de doorontwikkeling en updates van bestaande keurmerken. In de regel volgt ieder 3-4 jaar een update, waarin de toepasbaarheid wordt vergroot en aangesloten wordt bij nieuwe inzichten, internationale harmonisatie en veranderende regelgeving. Daarnaast ontwikkelt DGBC nieuwe varianten op bestaande keurmerken, bijvoorbeeld voor datacenters en de aansluiting met andere keurmerken zoals het WELL certificaat dat zich speciaal richt op de gezondheid van medewerkers. 

Naast de huidige BREEAM-NL keurmerken ontwikkelt de Dutch Green Building Council samen met marktpartijen ook nieuwe keurmerken. De ontwikkeling van deze keurmerken wordt gestart wanneer er voldoende behoefte en sponsoring is uit de markt. DGBC werkt momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe duurzaamheidskeurmerken voor woningen en interieur van gebouwen.