Doorontwikkeling bestaande BREEAM-NL keurmerken

De Dutch Green Building Council werkt continue aan de doorontwikkeling en updates van bestaande keurmerken. In de regel volgt ieder 3-4 jaar een update, waarin de toepasbaarheid wordt vergroot en aangesloten wordt bij nieuwe inzichten, internationale harmonisatie en veranderende regelgeving. Daarnaast ontwikkelt DGBC nieuwe varianten op bestaande keurmerken, bijvoorbeeld voor datacenters en de aansluiting met andere keurmerken zoals het WELL certificaat dat zich speciaal richt op de gezondheid van medewerkers. 

BREEAM-NL voor Monumenten

De Dutch Green Building Council is een samenwerking aangegaan met de provincie Brabant om goed te verkennen wat de wensen en mogelijkheden zijn om een BREEAM-NL keurmerk te ontwikkelen dat beter geschikt is om de duurzaamheid van een monument op waarde te schatten.
Edwin van Noort
088 - 55 80 100

BREEAM-NL Gebied

DGBC heeft al een keurmerk voor het beoordelen van nieuwe gebieden op duurzaamheidsprestaties: BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. Echter, voor bestaande gebieden was nog geen keurmerk. Momenteel werkt DGBC aan een update van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling tot een systematiek dat zowel bestaande als nieuwe gebieden toegepast kan worden.

Maikel de Laat
088 - 55 80 100

Uitbreiding gebouwfuncties BREEAM-NL In-Use

Bepaalde projecten passen (nog) niet in de gestandaardiseerde procedure voor BREEAM-NL In-Use. De Dutch Green Building Council werkt in een pilot met hoger onderwijsinstellingen, hotel en logistiek gebouwen aan de uitbreiding van de BREEAM-NL In-Use gebouwfuncties.
Thomas Metz
088 - 55 80 100

BREEAM Internationale harmonisatie

Samen met de diverse andere internationale Green Building Councils en partijen werkt de Dutch Green Building Council aan de positionering van BREEAM. Daarnaast neemt ook de kennisoverdracht en stimulering tussen en met diverse Europese councils toe. Zo komen regelmatig collega’s uit andere landen op bezoek om kennis en standpunten uit te wisselen.
Martin Mooij
088 - 55 80 100

Portfolioaanpak BREEAM-NL In-Use

Een enkel gebouw certificeren kan uiteraard. Maar wat als een belegger zijn complete portfolio langs de duurzaamheidsmeetlat van BREEAM-NL wil leggen? Zijn er dan geen schaalvoordelen? Op dit moment werkt de Dutch Green Building Council aan een portfolioaanpak voor BREEAM-NL In-Use projecten.
Thomas Metz
088 - 55 80 100

Verbetering BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

DGBC werkt aan de doorontwikkeling van het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Het streven is om certificeren te vergemakkelijken, de onderwerpen uit te breiden en functies toe te voegen.

Rudy van der Helm
088 - 55 80 100
Abonneren op RSS - Doorontwikkeling bestaande BREEAM-NL keurmerken