Yoeri Schenau

Naam

Yoeri Schenau

Functie

Sustainability lead

Werkt bij

Arcadis

Rol DGBC professional

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep? 

Als Arcadis hebben we nogal wat kantoorruimte in Nederland in gebruik, als eindgebruiker. Wij zien onze eigen kantoren/ werkplekken als inspiratie om te oefenen, om te testen hoe we duurzaamheid als eindgebruiker van deze werkplekken ook echt verder krijgen. Daarbij kijken we verder dan alleen het gebouw zelf, maar ook hoe het gebouw in interactie staat met haar omgeving en hoe je dat verbetert. Daarin is met name de focus op mobiliteit voor ons een belangrijk element. Immers is voor ons (en veel andere kantoor-organisaties) is mobiliteit een heel groot deel van de CO2 footprint, en zeker ook hoe mobiliteit interacteert met het gebouw en de locatie van het gebouw.  

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Die motivatie is twee ledig. Enerzijds om ervaringen van andere organisaties te horen, te verrijken en vervolgens verder te brengen in nog betere manieren om als eindgebruiker de wereld een stukje mooier te maken, passend bij onze passie Improving Quality of Life. Aan de andere kant willen we ook graag onze ervaringen als een van de koplopers in Nederland op dit vlak in brengen. Hoe kunnen anderen daar weer van leren en kunnen onze pilots en ons beleid leiden tot een nieuwe standaard. Op die manier worden we weer uitgedaagd om verder te gaan in vervolg-stappen en maatregelen.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder? 

Technisch is alles al lang mogelijk om klimaat neutraal te zijn binnen dit thema. Dat zeg ik als ingenieur. Maar zijn we er als mens, als individu(en), als werkgever(s) al klaar voor? Misschien een enkel individu of zelfs een enkele koplopende organisatie wel, maar de vraag is hoe gaan we opschalen? Daarvoor hebben we koplopers nodig die goede ideeën hebben en die anderen weer inspireren om te volgen. We moeten de kopgroep groter maken, we moeten het peloton actief laten volgen op hele korte (liefst geen) afstand. En natuurlijk moeten we de achterblijvers zodanig bewegen dat ze ook meegaan (the carrot and the stick). Maar hoe doe je dat concreet? Daarvoor moeten we koplopers belonen en de achterblijvers straffen. Daar ligt de sleutel voor succes. Maar hoe precies, dat is de vraag en alleen als we het antwoord daarop vinden, gaan we dit doel halen.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille? 

We zetten de weg voort die we ingeslagen zijn. Inmiddels hebben we als organisatie bijna 35% CO2 gereduceerd in 2018 ten opzichte van 2010. Dat zijn grote stappen en al het laaghangende fruit is nu genomen. Maar we zetten door in het uitdagen van de eigenaren van de gebouwen die we gebruiken. Onze ambitie is om CO2 neutraal (of bijna neutraal) te opereren in 2030. Dat is wel exclusief ons gebruik van vliegen internationaal. Daar zal op dat moment nog geen oplossing voor zijn. Maar onze wens is wel om rond die tijd, onze overige mobiliteit en onze kantoren CO2 neutraal te laten opereren. Uiteraard is het tot die tijd, maar zeker daarna nog nodig om stappen te zetten in het energievriendelijk maken van onze gebouwen. Ook die uitdaging is ingezet en gaan we vol goede moet door. Daarin willen we koploper blijven en anderen inspireren.