Rene Rustenhoven

Naam

Rene Rustenhoven

Functie

General Manager

Rol DGBC professional

Social media

Wat is jouw belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de programmaraad circulariteit?

Het is belangrijker dan ooit om rekening te houden met de generaties ná ons en wij vinden het belangrijk daar een bijdrage aan te leveren. Ook bij ASSA ABLOY Entrance Systems is duurzaamheid een fundamenteel onderdeel van alles wat we doen. Kennis en innovatie spelen daarbij een belangrijke rol. Als toeleverancier beschikken wij  over veel kennis van de impact van keuzes ten aanzien van toegangssystemen op het milieu. Deze kennis delen we graag.

Wat kan je bijdragen aan het vergroten van circulariteit in de bouw- en vastgoedwereld?

Ten eerste door bij onszelf te beginnen. Het verduurzamen van onze producten en diensten. Wij ontwerpen door middel van ons duurzaamheidskompas , een soort scoremeter met acht thema’s om nieuwe productontwerpen op te beoordelen. Daarnaast perken we ons materiaalgebruik in. Om de selectie van materialen te vereenvoudigen, werken we met twee lijsten: een lijst met materialen die we liever vermijden en een lijst met materialen die we liever wél kiezen. Tegelijkertijd streven we ernaar zo laag mogelijk te scoren qua verbruik van energie, water en grondstoffen. En ten tweede om als spreekbuis te fungeren om stakeholders in de bouw en eindgebruikers bewust te maken van het verduurzamen van het gebruik van een gebouw, door te kiezen voor de juiste producten en diensten. Zodat de duurzaamheidsprestaties van een gebouw, zoals van te voren berekend, ook nog kloppen bij het in gebruik nemen van een gebouw. Het binnenklimaat controleren en temperatuurverlies voorkomen, dat is iets waar onze producten op relatief eenvoudige wijze aan bij kunnen dragen, mits deze op de juiste manier worden gebruikt.