Patrick Theelen

Naam

Patrick Theelen

Functie

Business development

Rol DGBC professional

Werkgroep Logistiek

Social media

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Logistiek?

“Ik heb namens Kingspan deelgenomen aan de werkgroep omdat er altijd veel wordt gesproken over samenwerken met de industrie / fabrikant. In werkelijkheid staan de stakeholders maar zeer minimaal open voor onze inbreng in hun strategieën en projecten. Ik ben er echter van overtuigd dat deze samenwerking en als sparring- en kennispartner zeker nuttig is en vruchten kan afwerpen. Om deze reden neem ik graag deel aan de werkgroep.

Wij hebben maar beperkt inzicht in ontwikkelingen bij logistieke partners, echter als zowel de gebruikers als ontwikkelaars van logistiek vastgoed met ons in gesprek gaan zijn we wel in staat producten te ontwikkelen en produceren die in een (toekomstige) behoefte kunnen voorzien. De rol binnen de werkgroep heb ik dan ook vooral gezien in klankbord voor de logistiek ontwikkelaars omtrent mogelijke toekomstige producten of concepten die bijdragen aan duurzaam vastgoed.”

Paris Proof worden, is dat voor jouw sector haalbaar?

“Indien er daadwerkelijk de wil is, hoeft het niet moeilijk te zijn nieuw logistiek vastgoed te laten voldoen. Voor bestaand vastgoed zal dit een hele kluif worden.”

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

“We hebben wereldwijd veel eigen vastgoed. Voor dat vastgoed loopt al jaren een programma om deze klimaatneutraal te hebben in 2020. We liggen hiervoor nog goed op schema.”