Huub Keizers

Naam

Huub Keizers

Functie

MT van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum

Werkt bij

TNO

Rol DGBC professional

Programmaraad Paris Proof

E-mailadres

huub.keizers@tno.nl

Social media

Als MT-lid van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum van TNO is Huub Keizers de aangewezen man om namens TNO zitting te nemen in de Programmaraad Paris Proof. Op zijn LinkedIn-pagina vertelt Keizers over zijn werk bij TNO: "Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp- en techniekinnovatie. Het bundelt innovatie-uitvragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige R&D-programma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen."