Huub Keizers

Als MT-lid van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum van TNO is Huub Keizers de aangewezen man om namens TNO zitting te nemen in de Programmaraad Paris Proof. Op zijn LinkedIn-pagina vertelt Keizers over zijn werk bij TNO: "Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp- en techniekinnovatie. Het bundelt innovatie-uitvragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige R&D-programma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen."

Professional

Naam

Huub Keizers

Functie

MT van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum

Werkt bij

TNO

Soort professional

Programmaraad Paris Proof

E-mailadres

huub.keizers@tno.nl

Social media

Sector

Thema's