Partners - Professionals

Ed Blankesteijn

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Retail?

Kennis inbrengen in de werkgroep op het gebied van energiebesparingsmogelijkheden, monitoringgegevens, wetgeving, subsidieregelingen en fiscale regelingen, beleidsontwikkelingen overheid en aandragen van elementen voor het Deltaplan. Mijn motivatie is als overheidsvertegenwoordiger een bijdrage te leveren aan een door de Retail gedragen plan en na te gaan hoe de samenwerking tussen de sector en de overheid verbeterd kan worden om de klimaatdoelen te kunnen realiseren.

Paris Proof worden, is dat voor jouw sector haalbaar?

De doelen zijn haalbaar maar vraagt wel een forse inspanning om de hele sector zo ver te krijgen. Zowel qua mindsetting als inpassing in de bedrijfsvoering.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Bij het beheer van gebouwen en terreinen geeft het Rijksvastgoedbedrijf invulling aan het duurzaamheidsbeleid van de overheid. We kopen duurzaam in en dringen energiegebruik zoveel mogelijk terug. Bijvoorbeeld door efficiƫnter gebruik van ons vastgoed en optimaliseren van klimaatinstallaties. Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2019 energieneutraal zijn. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed gebruiken we zoveel mogelijk hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen.

Daarnaast wil het Rijksvastgoedbedrijf -verantwoordelijk voor 400.000 hectare rijksgrond- via tenders proactief geschikte gronden uitgeven voor duurzame energieprojecten.

Professional

Naam

Ed Blankesteijn

Functie

Senior Advisor

Werkt bij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Soort professional

Werkgroep Retail

E-mailadres

Social media

Sector

Retail

Thema's