Antwan van Haaren

Naam

Antwan van Haaren

Functie

Senior Adviseur

Werkt bij

DGMR Bouw B.V.

Rol DGBC professional

Werkgoep Kantoren

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Ik ben zijdelings betrokken bij de werkgroep. Als senior-adviseur voor de kantorenmarkt binnen DGMR heb ik een enkele keer een collega vervangen die in eerste instantie namens DGMR betrokken was bij de werkgroep maar gaandeweg de uitwerking van het Deltaplan van werkgever is gewisseld. Binnen de huidige werkgroep is DGMR structureel vertegenwoordigt door een collega die veel betrokken is bij de energietransitie in Nederland. Vanwege mijn rol als tussentijds vervanger en mijn adviseursrol in de markt volg ik wel de werkgroep en de uitwerking van de klimaatdoelstellingen.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

Als senior-adviseur voor de kantorenmarkt binnen DGMR krijg ik in de praktijk rechtstreeks te maken met het verduurzamen van het bestaande vastgoed. In de dagelijkse adviespraktijk lopen we dus ook tegen het vraagstuk aan Opvallen daarin is dat ik om me heen nog weinig beweging zie in de label C verplichting voor kantoren voor 2023. Meedenken in de te maken stappen vanuit de dagelijkse adviespraktijk is een mooie rol binnen de werkgroep.

Zijn de doelen voor binnen de Werkgroep Kantoren haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

Er is een duidelijk doel gesteld van maximaal 50 kilowattuur per vierkante meter totale energieverbruik. Het doel is uiteraard gefundeerd door vooronderzoeken en is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het gestelde doel is dus zeker haalbaar. De tweede vraag gaat over tijd en is wellicht belangrijker. Zoals hierboven vermeld zie ik in de dagelijkse praktijk nog weinig beweging en om het doel te bewerkstelligen zullen een paar wetten aangenomen moeten worden om bewustzijn te vergroten en dat het niet alleen draait om labels.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille?

Wij hebben als adviseur geen eigen gebouwen in portefeuille maar hebben als adviesbureau wel als maatstaf om de plannen al op projectbasis in de praktijk te brengen.

Nieuws van Antwan van Haaren

Werkconferentie Paris Proof: stappenplan kan niet zonder data

Werkconferentie Paris Proof: stappenplan kan niet zonder data