VHGM

Door het gebruik van innovatieve technieken, een pragmatische en slagvaardige aanpak en een hoog kwaliteitsniveau streeft VHGM ernaar om met haar kennis over de bodem de samenleving in staat te stellen de bodem duurzaam te gebruiken. Om ongewenste effecten van de klimaatsverandering tegen te gaan is een radicale verandering nodig in denkwijze en mentaliteit. Onze missie is deel uit te maken van deze verandering en het behoudt van een prettig leefklimaat.

De opslag van warmte en koude in de bodem gebruiken we om allerlei gebouwen te verwarmen en te koelen. Van verschillende utiliteitsgebouwen tot hele woonwijken en industriegebieden. Om te kunnen voldoen aan de energievraag worden, indien nodig, overige energiebronnen meegenomen in het ontwerp.

Onze rol binnen uw duurzame project is het ontzorgen op een kwalitatief hoog niveau met een pragmatische insteek.

Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 11000 en 6000-21 .

Kwalitatief en pragmatisch advies op het gebied van bodemenergie

Organisatie

Naam

VHGM

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Onderwijs, Retail, Logistiek, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Mariastraat 44, Hillegom

Thema's