Van Wijnen

Toekomstbestendig met Van Wijnen

De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die van betekenis zijn en die bij realisatie en in gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten. Deze manier van denken en handelen noemen we toekomstbestendig en hebben we verankerd in ons dienstenportfolio en in onze bedrijfsvoering.

Noodzakelijk voor een leefbare wereld

Toekomstbestendig bouwen is nodig om onze wereld mooi en leefbaar te houden. Dankzij samenwerking en vernieuwing creëren wij mogelijkheden om de gestelde klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te behalen. Terugbrengen van de CO2-uitstoot springt daarbij het meest in het oog. Maar we zetten ook in op behoud van biodiversiteit en het klimaatadaptatief maken van de gebouwde omgeving.

Toekomstbestendig in de praktijk

We brengen toekomstbestendig bouwen in de praktijk tijdens de ontwikkeling en nieuwbouw, maar ook bij renovaties, transformaties en onderhoud van gebouwen. Met Fijn Wonen is geïndustrialiseerde nieuwbouw de realiteit en met verduurzamingsconcepten werken we op een betaalbare wijze aan de grote verbouwing van Nederland zodat deze op tijd volledig fossielvrij van energie kan worden voorzien.

Dit kunnen we niet alleen. We zijn altijd op zoek naar een gezamenlijke ambitie met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en eindgebruikers. Gaat u de samenwerking met ons aan?

Wij verwelkomen u graag met een kop koffie: www.vanwijnen.nl/contact  

Gaat u de samenwerking met ons aan?

Organisatie

Naam

Van Wijnen

Type organisatie

Bouwbedrijf

Sectoren

Retail, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Baarnsche dijk 14, Baarn

Thema's

Nieuws van Van Wijnen

Outstanding certificaat voor TU/e gebouw tijdens Nationaal BREEAM Congres

Outstanding certificaat voor TU/e gebouw tijdens Nationaal BREEAM Congres