The Student Hotel

The Student Hotel vindt het belangrijk om zo verantwoord en impactvol mogelijk te opereren. Wij willen het juiste voorbeeld geven, zoeken graag de samenwerking op met andere partijen en willen uiteindelijk een aanjager zijn om de hotelindustrie als geheel te veranderen.

Ons duurzaamheidsbeleid richt zich op alle facetten van onze bedrijfsvoering. Het begint al bij de keuze van een stuk land of een bestaand gebouw, en hoe je die vervolgens ontwikkelt. Wanneer het hotel open is, vinden wij het belangrijk om deze zo duurzaam mogelijk te opereren. En we werken altijd aan lokale verbindingen, we willen echt onderdeel zijn van de steden waar we ons in bevinden. De thema's waar we ons mee bezig houden, sluiten aan bij de TSH Footprint: die ecologische en maatschappelijke elementen waar wij de meeste invloed op uit kunnen oefenen. Denk hierbij aan afvalmanagement, emissies, reisbewegingen, de keuze van onze leveranciers, of diversiteit & inclusiviteit. De focus ligt op het minimaliseren van de negatieve effecten en het maximaliseren van de positieve effecten.

Voor de nieuwste locatie in Delft, heeft The Student Hotel zichzelf uitgedaagd om de duurzaamheidsambities naar een hoger niveau te tillen. De begane grond van het hotel is volgens circulaire design principes ontworpen. Ook zien we dit hotel als onze proeftuin waar we, door middel van onderzoek, meer willen leren over de circulaire economie in de praktijk.

Uiteindelijk hebben wij een pragmatische kijk op duurzaamheid. We zijn flexibel, willen graag leren, zijn bereid om veel te testen en om onze resultaten te delen. We zijn ook transparant, duurzaamheid verankeren in je bedrijf is niet altijd makkelijk en je zult afwegingen moeten maken. We streven ernaar om quick wins te combineren met lange-termijn projecten en daarin een balans te vinden tussen de hoge duurzaamheidsambities en de service-gedreven industrie waar we ons in bevinden. Er is heel veel mogelijk op het gebied van duurzaamheid, als je maar begint. Dit hopen we ook uit te stralen naar onze collega's.

TSH wil zo verantwoord en impactvol mogelijk opereren.

Organisatie

Naam

The Student Hotel

Type organisatie

Ontwikkelaar

Adres

Aambeeldstraat 34, Amsterdam

Thema's