>

Renewi

Bij Renewi focussen wij ons op het vinden van nieuwe manieren om gebruikte materialen om te zetten in hoogwaardige, secundaire grondstoffen. Zo vertragen we de noodzaak om primaire materialen uit de aarde te halen, voorkomen we dat afval in een verbrandingsoven belandt en spelen we een belangrijke rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met deze acties staat Renewi in het hart van de circulaire economie. Het behoud van hulpbronnen zit in ons DNA en we zijn er trots op bij te dragen aan klimaatactie.

Kort gezegd is het doel van Renewi om de wereld te beschermen tegen uitputting en vervuiling door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn wat betekent dat we ons exclusief richten op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het te verbranden of storten. Van de 14 miljoen ton afval die we jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Daarop willen we verder bouwen.

We beschouwen producten als tijdelijke opslagplaats voor waardevolle grondstoffen die 100% kunnen worden gerecycled. Een mooi voorbeeld is de afvalstroom bouw- en sloopafval, een gemengde stroom die vrijkomt bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Deze afvalstroom wordt uitgesorteerd in waardevolle stromen zoals puin, hout, metalen en plastics en opnieuw toegepast in onder andere de bouw.

Wij beschermen de wereld door nieuw leven te geven aan gebruikte materialen

Organisatie

Naam

Renewi

Type organisatie

Producent

Adres

Flight Forum, Eindhoven