Master Builders Solutions

Chemie en duurzaamheid zijn op het eerste zicht onverenigbare begrippen. De realiteit blijkt echter totaal anders. Master Builders Solutions, actief in de bouwindustrie, wil zich bewijsbaar laten gelden als aanbieder van duurzaamheidstoepassingen. Efficiënter gebruik van hulpstoffen leidt tot een significante kostenbesparing en een lagere ecologische voetafdruk. Daartoe werden 50.000 productcombinaties getoetst op duurzaamheidsaspecten om de klanten te helpen hun groene doelstellingen te halen.

  • De hulpstoffen voor beton maken het beton 20 keer zo duurzaam. De CO₂-footprint wordt aanzienlijk teruggebracht en de betonnen constructie krijgt een langere levensduur.  
  • De productie van het geluiddempende polyurethaan gietvloersysteem MasterTop 1327 werd zo geoptimaliseerd waardoor de lifecyclekosten met een factor 7 zijn verbeterd, de geluidterugname 20 decibel bedraagt en de verwachte levensduur tot 50 jaar is. Deze resultaten zijn concreet en verifieerbaar. Naast het financiële voordeel is er een positieve invloed op het welbevinden van werknemers waardoor het ziekteverzuim vermindert en de arbeidsproductiviteit verhoogt.
    De polyurethaan gietvloersystemen van Master Buidels Solutions zijn voor verschillende specificaties als A+ geclassificeerd in de Green Guide van het BREEAM en dragen zo bij aan duurzame bouw.
  • Beheer en onderhoud van gebouwen en infrastructuur is belangrijk. Onze producten kunnen aantoonbaar leiden tot een lagere onderhoudsnoodzaak en dus een beperktere investering.

Omdat wij het menen met het verduurzamen van de bouwsector hebben wij het Betonakkoord 2018 mede-ondertekend en zijn we eveneens lid van de Stroomversnelling en INDU ZERO.

Samen naar een lagere ecologische voetafdruk

Organisatie

Naam

Master Builders Solutions

Type organisatie

Producent

Sectoren

Onderwijs, Retail, Kantoren, Zorg

Adres

Karolusstraat 2, Oosterhout

Thema's