Luxaflex

Licht zit letterlijk in onze naam. Daglicht is het beste licht dat er is. Zonder daglicht geen leven. Mensen zijn gelukkiger, genezen sneller en zijn productiever in een daglichtomgeving met uitzicht. Daglicht wordt vaak over het hoofd gezien als duurzame energie, die ook bruikbaar is in pure vorm. Gelukkig ontwerpen architecten steeds vaker op daglicht. Een gebouw met veel glas is niet vanzelfsprekend een gebouw met een goed comfort. Soms is er simpelweg te veel licht en komt er tegelijkertijd te veel warmte binnen. Het is dus zaak om de juiste balans te vinden.
In de goed geïsoleerde en luchtdichte energieneutrale bouw is het beheersen en reguleren van de zontoetreding een must. De prestaties van onze producten op dit vlak behoren tot de top. Diepgaande kennis over de comfort- en energie-aspecten van onze producten is essentieel voor een optimale toepassing. Kennis die we graag inzetten om met onze klanten gezonde, productieve en aantrekkelijke daglichtomgevingen te ontwerpen en te realiseren.
Luxaflex draagt met haar oplossingen voor licht- en warmteregulering bij aan duurzame gebouwen waar daglicht overvloedig aanwezig kan zijn en getemperd kan worden als dat nodig is. Circulariteit is daarbij een steeds belangrijker aspect voor de materialen waarvan we onze producten maken. Cradle to Cradle Certified™ is daarbij onze maatstaf.

Daglicht is het beste licht dat er is

Organisatie

Naam

Luxaflex

Type organisatie

Producent

Sector

Adres

,

Thema's