Louwman Real Estate

Louwman Real Estate realiseert en beheert huisvesting voor Louwman Group gelieerde bedrijven en verzorgt het onderhoud van die bedrijven. Daarnaast ontwikkelen en beheren zij vastgoed voor externe marktpartijen.

Louwman Real Estate vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het welzijn van onze wereld. Daarom houdt zij zich bezig met het verduurzamen van de huisvesting door het verlagen van het energieverbruik en daarmee de carbon footprint. Dit doet Louwman Real Estate door hun gebouwen en installaties waar mogelijk bouwkundig en installatietechnisch aan te passen met als doel het verbeteren van het energielabel. Denk hierbij aan het verbeteren van de isolatiewaarde van de gebouwschil of het toepassen van energiezuinige LED-verlichting. Bij een aantal gebouwen vindt bovendien inmiddels eigen energieopwekking plaats door middel van zonnepanelen. Het door Louwman Real Estate nieuw te ontwikkelen en te realiseren vastgoed voldoet zoveel mogelijk aan duurzaamheidsclassificaties als bijvoorbeeld BREEAM of GPR. Een van hun meest recente ontwikkelingen heeft de BREEAM-classificatie ‘Outstanding’ ontvangen en is daarmee de meest duurzame dealervestiging binnen de automotive branche in Europa.

Louwman Real Estate heeft met BREEAM-NL Outstanding de meest duurzame dealervestiging binnen de automotive branche in Europa.

Organisatie

Naam

Louwman Real Estate

Type organisatie

Vastgoedbeheerder

Sectoren

Retail, Logistiek, Kantoren

Adres

Donau 34, Den Haag