De Vries en Verburg Bouw

Bij De Vries en Verburg is duurzaamheid meer dan een PR-onderwerp. We zijn ons bewust van ons rentmeesterschap over deze aarde en de eindigheid van de grondstoffen die wij gebruiken bij onze projecten.
Deze bewustwording uit zich er onder andere in dat wij al sinds 2009 participant van het netwerk van de Dutch Green Building Council zijn, nadat wij het eerste gebouw in Nederland met een BREEAM-NL ontwerpcertificaat bouwden. De Vries en Verburg wil, net als DGBC, in haar omgeving een toonaangevende en voortvarende partner zijn.
Circulariteit en gezondheid zijn de belangrijkste thema’s. Vragen die ons bezighouden zijn: Hoe gaan we verantwoord om met de grondstoffen van deze aarde? Hoe dragen onze projecten op een positieve manier bij aan het welbevinden van de gebruikers en de omgeving? Hierin hebben we een adviserende rol naar onze opdrachtgevers. Samen met onze partners en opdrachtgevers gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Om goed rentmeesterschap te kunnen voeren is het belangrijk medestanders te zoeken die hetzelfde doel nastreven. Dit geldt zowel voor ons als bouwbreed. Of, zoals wij zeggen: Samen bouwen wij de toekomst!

Samen bouwen wij de toekomst

Organisatie

Naam

De Vries en Verburg Bouw

Type organisatie

Bouwbedrijf

Adres

't Vaartland 8 , Stolwijk

Thema's

Professionals

Timo Stuij
Timo Stuij Planontwikkelaar Bekijk profiel

Nieuws van De Vries en Verburg Bouw

Whitepaper: Het belang van losmaakbaarheid in de circulaire economie

Whitepaper: Het belang van losmaakbaarheid in de circulaire economie

Aandacht voor milieu-impact van materialen om klimaatdoelen te halen: nieuw Leids laboratorium Biopartner 5 zet de toon

Aandacht voor milieu-impact van materialen om klimaatdoelen te halen: nieuw Leids laboratorium Biopartner 5 zet de toon

Vijf vragen aan de nieuwe partner circulariteit: De Vries en Verburg

Vijf vragen aan de nieuwe partner circulariteit: De Vries en Verburg