Daiwa House Modular Europe Jan Snel Holding B.V.

Visie
Daiwa House Modular Europe gelooft in een schone wereld zonder verspilling. Een wereld waarin grondstoffen niet alleen hergebruikt worden, maar waarin volledig circulair gewerkt wordt. Zero Waste noemen we dat. Voor ons niet zomaar een loze kreet, maar een belofte voor de toekomst. Voor ons is het de uitdaging om in elke stap van het proces waarde te creëren voor u. Door grondstoffen en producten opnieuw te blijven gebruiken, behouden we de waarde en creëren meerwaarde voor uw project en de wereld om ons heen. Zodat we een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouw.

Als modulair bouwbedrijf bouwen we flexibel. Onze gebouwen kunnen gemakkelijk opnieuw ingedeeld of verplaatst worden. Dit maakt dat Daiwa House Modular Europe kan inspelen op veranderende eisen, gebruiksmogelijkheden en de huidige marktvraag. Want waarom wordt er een gebouw neergezet dat maar voor één doel geschikt is? Een (semi) permanent gebouw dat nu dienst doet als school kan eenvoudig worden getransformeerd naar kantoor of zorgcentrum en andersom. In de bouw neemt de vraag naar flexibele en circulaire huisvestingsoplossingen steeds meer toe. De bouwbesluiteisen of type huisvesting die nu gelden, kunnen over 5 tot 10 jaar weer anders zijn en de snelheid waarop deze maatschappij verandert gaat alleen maar sneller. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken.

Daiwa House Modular Europe gelooft dat circulariteit een strategische voorwaarde in de markt wordt. Onder circulair bouwen verstaan wij:

  • Bij engineering al bezig zijn met de demontage (einde gebruiksfase) gebouw;
  • Gebouwen volledig kunnen hergebruiken van element tot componentniveau;
  • Zo veel als mogelijk werken met biobased materialen;
  • Gebruik van toxische stoffen vermijden;
  • Gebruik van duurzame opgewekte energie.

    Door modulair te bouwen zet Daiwa House Modular Europe de eerste stap naar circulair bouwen. Wij vervaardigen de gebouwen in onze eigen fabriek onder geconditioneerde omstandigheden. Dit resulteert niet alleen in maximale efficiëntie met het oog op kosten en doorlooptijden, maar ook in een schonere bouwplaats ten opzichte van de traditionele bouwmethode. Afval op de bouwplaats wordt beperkt, alsmede het aantal voertuigbewegingen. Als een gebouw niet meer nodig is, verwijderen we het snel en eenvoudig: we slopen niet, we demonteren. Op dit moment wordt circa 75% van de componenten hergebruikt, maar we gaan natuurlijk voor de volle 100 procent. Zodat Daiwa House Modular Europe in de toekomst zowel modulair als circulair bouwt voor een bijdrage aan de verduurzaming van de bouw en een schone wereld zonder verspilling.

Missie
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat circulair bouwen een onderdeel wordt van de identiteit van Daiwa House Modular Europe. Dit doen wij door circulariteit te kwantificeren, de productielijn te optimaliseren, te zoeken naar ketensamenwerking met leveranciers, CO2-reductie, hergebruik van componenten te optimaliseren, ons bouwproces te verduurzamen en een zero waste afvalbeleid door te voeren.

Jan Snel staat voor snel, modulair en circulair bouwen

Organisatie

Naam

Daiwa House Modular Europe Jan Snel Holding B.V.

Type organisatie

Bouwbedrijf

Adres

Willeskop 94, Montfoort

Thema's

Nieuws van Daiwa House Modular Europe Jan Snel Holding B.V.

Weg naar circulaire economie bewandel je met toekomstvisie

Weg naar circulaire economie bewandel je met toekomstvisie

Webinar - Circulariteit door behoud van waarde

Webinar - Circulariteit door behoud van waarde

Jan Snel lanceert verduurzamingsplan

Jan Snel lanceert verduurzamingsplan