Comfort Partners

Het duurzaamheidsbeleid van Comfort Partners is gericht op onze producten en diensten én op onze  bedrijfsvoering. Als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid gebruiken wij de CO2- en MVO-Prestatieladder. Het volgende zien we op onszelf en onze partners afkomen als het gaat om energietransitie:

  • Onze woningen zullen in de toekomst niet meer verwarmd worden met behulp van aardgas.

Wij bieden daarom op steeds grotere schaal installaties voor gasloos wonen, zoals warmtepompen en andere all-electric oplossingen. Onze corebusiness wordt duurzaam!

  • De energie die wonen comfortabel maakt, zal in de toekomst decentraal worden opgewekt. De eigen woning wordt de plek waar energie wordt geproduceerd. Dit kan met behulp van onze installaties, zoals zonnepanelen met opbrengstgarantie. Wij ontwikkelen daarnaast wijk- en buurtconcepten voor
    de opwek en lokale uitwisseling van duurzame energie.
  • Comfort Partners is voor zowel woningcorporaties als woningbouwers kennispartner als het gaat om slimme inzet van tekorten en overschotten van elektriciteit en warmte.
  • We maken bij Comfort Partners gebruik van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van leveranciers te kennen. We zijn gecertificeerd op niveau 4 van deze ladder.
  • Ieder jaar voeren we een Carbon Footprint Analyse (CFA) uit.

Duurzaamheid als visie op onze kernactiviteiten

Organisatie

Naam

Comfort Partners

Type organisatie

Installatiebedrijf

Sector

Woningen

Adres

Wilhelminaplein 37, Rotterdam

Thema's