Cauberg Huygen

Cauberg Huygen, een unieke groep experts met een gezamenlijke visie: alles wat we maken moet zo min mogelijk impact hebben op het milieu en zoveel mogelijk bijdragen aan de beleving van een prettige leefomgeving met maximaal comfort. Sinds de oprichting van ons adviesbureau in 1975 werken wij met klanten aan duurzame gebouwen, energiezuinige industrie en een schoon milieu.


Bouwend Nederland staat de komende jaren voor enorme uitdagingen: we gaan naar een gasloze maatschappij, BENG is de nieuwe norm en de focus verschuift ook naar materiaalgebruik en circulariteit. Cauberg Huygen is, als koploper bij het ontwikkelen van duurzame en circulaire energieconcepten op zowel gebouw- als wijkniveau, bij uitstek gepositioneerd om de sector bij deze opgaven te ondersteunen, bijvoorbeeld met energie- en duurzaamheidsvisies, LCA-analyses, advisering voor flexibele bouwsystemen en ons laboratorium. Door onze brede en vakoverschrijdende blik en de diverse specialismen binnen ons bureau benaderen we deze vraagstukken integraal. Een project vinden wij pas duurzaam als er ook aandacht is voor kwaliteit, gezondheid, akoestisch en thermisch comfort en(brand)veiligheid. Met ons team zoeken we naar creatieve en innovatieve oplossingen, zonder de praktijk, de uitvoerbaarheid, de planning en de (financiƫle) haalbaarheid uit het oog te verliezen.

Duurzaamheid verdient een integrale benadering

Organisatie

Naam

Cauberg Huygen

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Adres

Hoofdweg 70, Rotterdam

Thema's