Bouwen met Staal

Voor Bouwen met Staal is circulair bouwen al gangbare praktijk. Het materiaal staal wordt al meer dan honderd jaar gerecycled. Maar het is ook goed mogelijk het product te hergebruiken, waarmee de keten op een hoger niveau gesloten wordt. Goed voorbeeld van producthergebruik is het project "De Tijdelijke Rechtbank" in Amsterdam dat na vijf jaar volledig gedemonteerd wordt. De missie voor de komende jaren is "circulariteit in de praktijk" gesplitst in twee
speerpunten:

  • belonen van circulariteit door het meetbaar te maken met bestaande LCA-technieken (NEN-EN15804);
  • barrières opheffen die te maken hebben met garanties op kwaliteit van het her te gebruiken materiaal.

Circulariteit meten en belonen

Organisatie

Naam

Bouwen met Staal

Type organisatie

Branche/netwerkorganisatie

Sector

Adres

Louis Braillelaan 80, Zoetermeer

Thema's