AT Osborne B.V.

De inrichting van onze leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de mens. Denk daarbij aan onbelemmerde mobiliteit, een schoon en veilig milieu, passende huisvesting en goede gezondheidszorg. AT Osborne draagt daaraan bij met duurzame oplossingen. Onze focus ligt op infrastructuur, gezondheidszorg en duurzame leefomgeving. Ons motto is: ‘Urban Matters, People Matter’. Wij dragen bij aan de transitie om duurzaam werken en handelen leidend te laten zijn, in plaats van naast het dagelijks werk nog wat duurzaamheidsactiviteiten uit te voeren. Duurzaamheid is daarbij voor ons de integrale samenhang tussen de thema's klimaat(adaptatie), energietransitie, circulaire ecoomie, biodiversiteit en een bestendige kwaliteit van onze leefomgeving. We willen niet generaties vooruit kijken, maar generatieloos zijn. Een duurzaam rentmeester van een unieke, kwetsbare wereld.

Wat ons anders maakt, is dat wij verbindingen leggen, tussen betrokken partijen, tussen strategie, beleid, plannen en praktijk,tussen de klant en ons, tussen (semi)overheid en maatschappij. Wij zijn vasthoudend, omdat wij uit ervaring weten dat voor elk vraagstuk een oplossing is. Hoe ver deze soms ook te zoeken lijkt in de dagelijkse, weerbarstige praktijk. Met onze grote diversiteit aan talenten zijn wij als geen ander in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Met ruim 150 specialisten, (juridische) consultants en (project)managers, werken wij dagelijks met onze opdrachtgevers aan het beste resultaat. Dat resultaat is toenemende mate een duurzame invulling van infrastructuurontwikkeling, mobiliteit, verstedelijking, gezondheidszorg, gebouwen en onderwijscampussen. Onze rol is veelzijdig; van adviseur in de bestuurskamer tot ingehuurd projectleider voor de projecten van de werkvloer, van procesbegeleider tussen organisaties of afdelingen tot trainer/opleider van (project/programma)teams en van strategieontwikkelaar tot procesimplementeerder.

De rol van ons en onze branche is veelzijdig. Wij dagen onze klanten uit, we werken aan bewustwording, we zijn kritisch op het handelen in het bestuurlijke en politieke speelveld, in het verbinden van verdeelde belangen op juist het onderwerp duurzaamheid. We ervaren via ons eigen transitieproces, naar duurzaam handelen en werken, wat nodig is om duurzaam werken en handelen daadwerkelijk handen en voeten te geven. We zien onze klantrelatie als een partnerschap, waarin we gezamenlijk ervaren en leren. Onze rol is deze leerervaring expliciet te maken en te laten landen in iedere klantorganisatie waar we mee samenwerken.

Urban Matters, People Matter

Organisatie

Naam

AT Osborne B.V.

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Onderwijs, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

John F. Kennedylaan 100, Baarn

Thema's

Nieuws van AT Osborne B.V.

Enorme renovatieopgave vraagt opdrachtgever met lef

Enorme renovatieopgave vraagt opdrachtgever met lef

Dutch Green Building Week inspireert en stimuleert duurzaam bouwen

Dutch Green Building Week inspireert en stimuleert duurzaam bouwen