Partners - Participanten

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft een verantwoordelijkheid in het vormgeven van een duurzame samenleving. De universiteit draagt bij via onderwijs en onderzoek, maar wil ook inspirerend zijn in de bedrijfsvoering. Toekomstbestendige gebouwen zijn essentieel bij het ontwikkelen van een duurzame, vitale en betaalbare campus. De ambitie is; volledig CO2-neutraal in 2030.

Toekomstbestendig bouwen vergt een overgang van sturen op kosten, naar sturen op waarden. Door te kiezen voor toekomstbestendige kwaliteit, kunnen studenten, docenten en onderzoekers jarenlang profiteren. Bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen zijn de leidende principes voor de universiteit: gezond, energieopwekkend, circulair en functioneel. De gebouwen dragen bij aan het welzijn en de prestaties van studenten en medewerkers, leveren energie en zijn demontabel zodat de grondstoffen hun waarde behouden. Daarnaast zijn de gebouwen aanpasbaar, zodat ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs maximaal worden ondersteund.

De Universiteit Utrecht wil de verduurzaming aantoonbaar maken en waarborgen. Zo wekt de universiteit energie op met behulp van zonnepanelen, maakt het gebruik van warmte- en koudeopslag en wordt duurzaam vertogas en groene energie opgewekt door windturbines. Ook wordt onderzoek gedaan naar opwekking van duurzame warmte en elektriciteit uit ultradiepe geothermie op het Utrecht Science Park.

Het BREEAM-NL In-Use certificaat is daarnaast een belangrijk middel. Het geeft een totaal overzicht van de huidige duurzaamheidprestatie voor alle relevante gebouwen in het Utrecht Science Park. De daaraan gekoppelde aanbevelingen stelt de universiteit in staat om continue te verbeteren.

Practice what we teach

Organisatie

Naam

Universiteit Utrecht

Type organisatie

Kennisinstelling

Sector

Onderwijs

Adres

Postbus 80125, Utrecht

Thema's

Professionals

Fiona van 't Hullenaar
Fiona van 't Hullenaar Directeur Vastgoed & Campus Bekijk profiel